Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama Farthen Dûr
Koordinat - koordinat 89 / -56
Pemain Firepagis
Puak Romains
Alliance .:W:.
Populasi 1165
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population