Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama Atlantis
Koordinat - koordinat -205 / -92
Pemain zzbasso
Puak Gaulois
Alliance LGA²
Populasi 250
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population