Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama outpost delta
Koordinat - koordinat 91 / -116
Pemain Zwulev
Puak Gaulois
Alliance ~LS~
Populasi 587
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population