Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama Jerem.Toulalan
Koordinat - koordinat 202 / 202
Pemain wil93
Puak Romains
Alliance Mercs_E
Populasi 1170
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population