Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama jeanlm city NNE 086*
Koordinat - koordinat 190 / 186
Pemain jeanlm
Puak Gaulois
Alliance A.N.S
Populasi 1169
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population