Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama jeanlm city NNE 034*
Koordinat - koordinat 187 / 174
Pemain jeanlm
Puak Gaulois
Alliance A.N.S
Populasi 1173
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population