Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama {{{{ dragon }}}Le vi
Koordinat - koordinat 181 / 164
Pemain {{{{ dragon }}}
Puak Romains
Alliance
Populasi 152
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population