Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama rascal 14
Koordinat - koordinat 91 / 104
Pemain rascal
Puak Romains
Alliance A.N.S
Populasi 1157
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population