Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama A.Sannine
Koordinat - koordinat 206 / 87
Pemain ghazel el banet
Puak Romains
Alliance CDN
Populasi 1217
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population