Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Pemain Kampung Puak Koordinat - koordinat Populasi
300 GALYALI *5 Gauls -218 / 69 1066
300 GALYALI 20* Gauls -225 / 77 773
300 GALYALI 12* Gauls -219 / 67 1024
300 GALYALI 22* Gauls -218 / 67 745
300 GALYALI 18* Gauls -221 / 83 1012
300 GALYALI 15* Gauls -219 / 66 1021
300 GALYALI 11* Gauls -219 / 65 1024
300 GALYALI *2 Gauls -26 / 112 1071
300 GALYALI *1 cenk (king) Gauls -27 / 111 1071
300 GALYALI 23* Gauls -206 / 110 583
300 GALYALI 24* Gauls -207 / 109 424
300 GALYALI *3 Gauls -22 / 109 1063
300 GALYALI 19* Gauls -206 / 107 893
300 GALYALI 14* Gauls -217 / 68 1022
300 GALYALI *9 Gauls -212 / 62 1027
300 GALYALI 16* Gauls -219 / 72 1013
300 GALYALI *8 Gauls -220 / 71 1038
300 GALYALI 17* Gauls -218 / 71 1008
300 GALYALI 10* Gauls -215 / 71 1028
300 GALYALI 21* Gauls -220 / 70 756
300 GALYALI İade-i ziyaret:)) Gauls -219 / 70 1118
300 GALYALI *4 Gauls -220 / 69 1064
300 GALYALI *7 Gauls -219 / 69 1054
300 GALYALI *6 Gauls -219 / 68 1064
300 GALYALI 13* Gauls -218 / 68 1024
?KAOS? | 08 | Çılgın2 Romans -171 / 157 328
?KAOS? | 02 | Muart Romans -108 / 78 871
?KAOS? | 01 | Enkidu Romans -108 / 77 1021
?KAOS? | 04 | aNGELİNA Romans -157 / 140 833
?KAOS? | 06 | Captain Romans -156 / 158 634
?KAOS? | 03 | Özgür15 Romans -156 / 160 826
?KAOS? | 05 | B.Boy Romans -108 / 76 811
?KAOS? | 10 | Crazy007 Romans -34 / 125 629
?KAOS? | 07 | Drepinefrin Romans -157 / 146 709
?KAOS? | 09 | Walkingdeath Romans -107 / 78 347
?KAOS? | 11 |BuCaLı BuRaK Romans -156 / 139 234
Arib3th 18-genar60 Teutons -131 / 162 542
Arib3th 17-genar60 Teutons -126 / 165 560
Arib3th 13-genar60 Teutons -119 / 139 692
Arib3th 16-genar60 Teutons -129 / 160 698
Arib3th 11-genar60 Teutons -121 / 140 765
Arib3th 02-genar60 Teutons -123 / 139 947
Arib3th 03-genar60 Teutons -122 / 139 875
Arib3th 19-genar60 Teutons -121 / 139 155
Arib3th 12-genar60 Teutons -120 / 139 734
Arib3th 10-genar60 Teutons -121 / 138 844
Arib3th GENAR 60 Teutons -120 / 138 1060
Arib3th 06-genar60 Teutons -118 / 138 791
Arib3th 09-genar60 Teutons -113 / 137 862
Arib3th 01-genar60 Teutons -124 / 139 992
Arib3th 14-genar60 Teutons -124 / 148 851
Arib3th 07-genar60 Teutons -126 / 143 874
Arib3th 05-genar60 Teutons -121 / 145 943
Arib3th 04-genar60 Teutons -120 / 147 919
Arib3th 08-genar60 Teutons -121 / 148 673
Arib3th 15-genar60 Teutons -124 / 147 908
avns 7 teksas Teutons -29 / 16 455
avns 9 Wyoming Teutons -29 / 15 282
avns AKADEMİ. Teutons -33 / 13 992
avns 2 washington Teutons -31 / 18 848
avns 8 wisconsin Teutons -30 / 19 398
avns AKADEMİ Teutons -31 / 17 956
avns 3 florida Teutons -30 / 18 904
avns 4 indiana Teutons -30 / 16 944
avns 10 new york Teutons 15 / 20 60
avns 5 las vegas Teutons -29 / 17 753
b.kalecik 05KANLICA Teutons -178 / -77 823
b.kalecik 04YENİCE Teutons -172 / -75 968
b.kalecik 09KARAHİSAR Teutons -177 / -75 627
b.kalecik 08INTIFINTY Teutons -171 / -74 612
b.kalecik 11YENİCECİK Teutons -172 / -74 447
b.kalecik Yeni Köy Teutons -170 / -73 6
b.kalecik 03ZAFER Teutons -171 / -73 1069
b.kalecik 10ZAFERCİK Teutons -172 / -73 549
b.kalecik 13DEPERCİK Teutons -179 / -76 264
b.kalecik 06ÇAVUŞBAŞ Teutons -178 / -76 976
b.kalecik 02DEPER Teutons -173 / -77 935
b.kalecik 01BÜYÜK KALECİK Teutons -172 / -77 936
b.kalecik 07ATAKÖY Teutons -179 / -77 730
b.kalecik 12SİBİRYACIK Teutons -172 / -76 313
bıçkın 02.adigem60 Teutons -80 / 7 931
bıçkın 11.bahaözer Teutons -83 / 10 714
bıçkın akademi ailesi Teutons -86 / -17 683
bıçkın sana geliyoruz Teutons -79 / 8 1016
bıçkın 05.arib3th Teutons -82 / 10 990
bıçkın hertaraf simsiyah Teutons -72 / 0 741
bıçkın alayına isyan Teutons -86 / 0 946
bıçkın 08.canbolatım Teutons -83 / 11 773
bıçkın 14.ufuk abim Teutons -96 / -1 476
bıçkın büyük ikramiye Teutons -71 / 1 776
bıçkın firari-10 Teutons -71 / -1 571
bıçkın 13.bedestan Teutons -89 / -19 661
bıçkın AKADEMİ Teutons -84 / 3 954
bıçkın kafkasyaaaa Teutons -71 / 2 683
bıçkın 09.şeyhşamil Teutons -80 / 3 809
bıçkın 07.sıghcey Teutons -81 / 12 871
bıçkın 10.osmanköy Teutons -90 / 5 733
bıçkın alayına isyan Teutons -79 / 7 985
bıçkın alayına isyan Teutons -83 / 12 879
buki90 Aksyonköy 5 Romans -218 / 134 517
buki90 Aksyonköy 4 Romans -225 / 138 818
buki90 Aksyonköy 90 Romans -225 / 147 279
buki90 Aksyonköy 9 Romans -224 / 145 443
buki90 Aksyonköy 5.1 Romans -219 / 134 723
buki90 Aksyonköy 6.1 Romans -219 / 138 647
buki90 Aksyonköy 2 Romans -211 / 140 1131
buki90 Aksyonköy 3 Romans -225 / 131 825
buki90 Aksyonköy 3.1 Romans -226 / 131 773
buki90 Aksyonköy 2.1 Romans -214 / 140 951
buki90 Aksyonköy 4.1 Romans -225 / 139 719
buki90 Aksyonköy 6 Romans -219 / 139 623
buki90 Aksyonköy 7.1 Romans -213 / 150 599
buki90 Aksyonköy 7 Romans -213 / 149 565
buki90 Aksyonköy 8 Romans -209 / 149 340
camel60 DOCKA09 Teutons -185 / 92 587
camel60 DOCKA13 Teutons -187 / 92 329
camel60 DOCKA12 Teutons -187 / 91 408
camel60 DOCKA02 Teutons -186 / 86 901
camel60 DOCKA03 Teutons -187 / 88 795
camel60 DOCKA15 Teutons -187 / 89 86
camel60 DOCKA14 Teutons -187 / 90 204
camel60 DOCKA10 Teutons -186 / 90 668
camel60 DOCKA07 Teutons -185 / 90 748
camel60 DOCKA05 Teutons -186 / 92 813
camel60 DOCKA11 Teutons -184 / 90 529
camel60 DOCKA08 Teutons -183 / 90 697
camel60 DOCKA06 Teutons -184 / 91 762
camel60 DOCKA01 Teutons -186 / 91 860
camel60 DOCKA04 Teutons -185 / 91 890
canbolatım alayına isyan Teutons -116 / 148 950
canbolatım canbolatım-03 Teutons -116 / 145 945
canbolatım canbolatım-06 Teutons -113 / 145 941
canbolatım canbolatım-09 Teutons -112 / 145 984
canbolatım canbolatım-10 Teutons -112 / 144 902
canbolatım canbolatım-07 Teutons -113 / 155 756
canbolatım canbolatım-01 Teutons -125 / 141 1000
canbolatım canbolatım-05 Teutons -135 / 149 844
canbolatım canbolatım-02 Teutons -124 / 140 1000
canbolatım canbolatım-08 Teutons -103 / 155 691
Captain Yeni Köy Romans -111 / 87 36
Captain o5*Siyah Romans -109 / 80 945
Captain oo12*Siyah Romans -113 / 97 95
Captain *Akademi* Romans -111 / 90 1062
Captain o2*Siyah Romans -114 / 97 1010
Captain o6*Siyah Romans -107 / 92 762
Captain o8*Siyah Romans -91 / 46 783
Captain o9*Siyah Romans -109 / 91 592
Captain o3*Siyah Romans -90 / 46 1000
Captain oo10*Siyah Romans -110 / 91 448
Captain oo14*Siyah Romans -79 / 46 38
Captain oo11*Siyah Romans -112 / 91 307
Captain oo13*Siyah Romans -78 / 52 52
Captain o7*Siyah Romans -99 / 76 779
Captain o4*Siyah Romans -100 / 78 956
circassian1864 Nart Tlepş Teutons -62 / 5 669
circassian1864 GuNeF/ Kalp ışığı Teutons -63 / 5 715
circassian1864 Tuğuj / Kurt Teutons -63 / 4 593
circassian1864 alayına isyan Teutons -62 / 6 788
circassian1864 Setenay Quaşe Teutons -68 / 17 666
circassian1864 NO NAME NO PROBLEM ! Teutons -66 / -4 730
circassian1864 Academy.... Teutons -66 / 1 600
Delibedri Şarap&Kadın Teutons -288 / 9 442
Delibedri İçKi&KuMar Teutons -293 / 5 609
Delibedri Patates&Köfte Teutons -294 / 3 629
Delibedri Yumurta&Sucuk Teutons -294 / 6 1070
Delibedri Cola&Cigara Teutons -292 / 2 705
dirsan6363 OPEL Teutons -129 / 38 229
dirsan6363 FİAT Teutons -58 / 39 875
dirsan6363 HONDA Teutons -130 / 38 212
dirsan6363 SİYAH TM Teutons -129 / 43 31
dirsan6363 RENAULT Teutons -77 / 47 128
dirsan6363 BENTLEY Teutons -131 / 38 217
dirsan6363 VOLVO Teutons -143 / 80 518
dirsan6363 JAGUAR Teutons -130 / 37 981
dirsan6363 MERCEDES Teutons -129 / 37 897
dirsan6363 AUDİ Teutons -131 / 36 1062
dirsan6363 BMW Teutons -130 / 36 949
dirsan6363 VW Teutons -129 / 36 712
don quijote BAŞÖĞRETMEN Teutons -112 / 9 726
don quijote DEVLETÇİLİK Teutons -108 / 5 779
don quijote MİLLİYETÇİLİK Teutons -110 / 6 811
don quijote 19MAYIS1919 Teutons -109 / 2 681
don quijote BANDIRMA Teutons -108 / 3 350
don quijote LAİKLİK Teutons -99 / 73 929
don quijote İNGİLİZ KEMAL Teutons -108 / 4 553
don quijote alayına isyan Teutons -109 / 4 875
don quijote HALKÇILIK Teutons -109 / 5 940
don quijote DEVRİMCİLİK Teutons -110 / 5 914
don quijote NUTUK Teutons -108 / 6 693
don quijote KEMALİST Teutons -110 / 4 691
don quijote BİTEZ Teutons -112 / 10 713
don quijote 23NİSAN1920 Teutons -106 / 1 725
don quijote KUVA-İ MİLLİYE Teutons -110 / 7 805
don quijote SARI ZEYBEK Teutons -109 / 6 773
don quijote LATİFE HANIM Teutons -110 / 3 258
drepinefrin çevrecii17 Romans -59 / 169 141
drepinefrin çevreci5 Romans -58 / 164 981
drepinefrin çevreci6 Romans -59 / 164 893
drepinefrin çevreci Romans -55 / 160 1251
drepinefrin çevreci8 Romans -59 / 170 671
drepinefrin çevreci9 Romans -64 / 170 588
drepinefrin çevrecii11 Romans -67 / 169 427
drepinefrin çevrecii16 Romans -60 / 167 151
drepinefrin çevrecii14 Romans -67 / 171 245
drepinefrin çevreci7 Romans -59 / 167 738
drepinefrin çevrecii13 Romans -54 / 160 266
drepinefrin çevreci3 Romans -55 / 161 985
drepinefrin çevreci2 Romans -56 / 160 1009
drepinefrin çevreci1 Romans -56 / 161 996
drepinefrin çevrecii15 Romans -59 / 161 213
drepinefrin çevrecii10 Romans -58 / 159 530
drepinefrin çevreci4 Romans -55 / 163 991
drepinefrin çevrecii12 Romans -59 / 160 398
E.G.E. sana geliyoruz Romans -134 / 39 936
E.G.E. E.G.E 05 Romans -132 / 24 843
E.G.E. E.G.E 01 Romans -133 / 23 704
E.G.E. E.G.E 02 Romans -129 / 119 855
E.G.E. E.G.E 07 Romans -131 / 24 584
E.G.E. E.G.E 08 Romans -131 / 22 586
E.G.E. E.G.E. 06 Romans -133 / 22 595
E.G.E. E.G.E 04 Romans -133 / 39 782
E.G.E. sana geliyoruz Romans -132 / 23 761
elegance_07 V-)♠ AJAN SMİTH♠ Teutons -105 / 168 1007
elegance_07 XII-) ♠KAHİN♠ Teutons -99 / 168 889
elegance_07 XV)♠CaptainLucifel♠ Teutons -98 / 169 751
elegance_07 III-) ♠MORPHEUS♠ Teutons -105 / 169 1064
elegance_07 XI-) ♠Switch♠ Teutons -102 / 170 941
elegance_07 IV-) ♠NEO♠ Teutons -103 / 170 1014
elegance_07 II-)BULDOZEⓇ Teutons -105 / 171 978
elegance_07 ڪےİyαH wooooow Teutons -80 / 50 503
elegance_07 XVII-)CERENİMO Teutons -123 / 147 979
elegance_07 VI-)AKADEMİ Teutons -98 / 168 1027
elegance_07 X-)♠♠Cypher♠♠ Teutons -117 / 165 977
elegance_07 XVI-) TRİNİTY Teutons -97 / 167 664
elegance_07 XIII-)♠KALANİMA♠ Teutons -98 / 167 858
elegance_07 VII-) ♠ORACLE♠ Teutons -101 / 170 826
elegance_07 Zapotocny Teutons -118 / 158 459
elegance_07 XVIII-)CERBERUS Teutons -123 / 148 973
elegance_07 I-) ♠ELEGANCE♠ Teutons -105 / 167 1022
elegance_07 [05] Iben bilirim Teutons -127 / 167 696
elegance_07 VIII-) ♠AJAN BROWN♠ Teutons -119 / 165 1023
elegance_07 XV-)BEOWULF Teutons -97 / 168 715
elegance_07 IX-) ♠AJAN JONES♠ Teutons -115 / 163 969
elegance_07 HOLOSKO Teutons -115 / 161 667
enkidu 27)Babacanlar Teutons -98 / -47 276
enkidu 25)Külünkoğlu Teutons -100 / -48 505
enkidu 16)Ossurgac Teutons -33 / 88 848
enkidu 24)Geli olum Teutons -55 / 71 113
enkidu 05)Expres hela Teutons -25 / 55 862
enkidu 10)Ateşli piliç Teutons -25 / 54 845
enkidu 28)Vadide gerilim... Teutons -145 / 42 569
enkidu WW Buildingplan Teutons -3 / 93 84
enkidu 17)Siyah Aşireti Teutons -39 / 90 733
enkidu 28)Slayerezi Teutons 6 / 89 487
enkidu 15)Cami duvarı Teutons -40 / 91 835
enkidu 02)Ahlak zabıtası Teutons -30 / 93 924
enkidu 03)Pinti Manita Teutons -31 / 141 901
enkidu 12)Don atlet tayfası Teutons -34 / 103 891
enkidu 07)Haydilili lililii Teutons -36 / 107 881
enkidu 04)Öttürgeç Teutons -43 / 97 916
enkidu 08)Çıplaklar kampı Teutons -52 / 121 852
enkidu 1) Enkidu Siyam ® Teutons -36 / 105 955
enkidu 14)Maraba Tarikatı Teutons -33 / 99 845
enkidu 19)Bıngıl Bıngıl Teutons -37 / 106 754
enkidu 18)Hadin gari Teutons -52 / 120 765
enkidu 23)Kahve bizans Teutons -51 / 124 546
enkidu 21)Gabızlar köyü Teutons -32 / 115 602
enkidu 09)Milyındalır baby$ Teutons -53 / 115 859
enkidu 13)Alo bel fıtığı Teutons -37 / 102 859
enkidu 22)Kartallar vadisi Teutons -51 / 121 613
enkidu 20)Minik kuşum Teutons -34 / 124 689
enkidu 11)Hanımlar lokali Teutons -30 / 122 879
enkidu 06)Alttan kilimalı Teutons -35 / 99 865
fearless1 [04] MiletoS Gauls -56 / 94 955
fearless1 [02] EphesoS Gauls -56 / 95 1045
fearless1 [09] MyuS Gauls -69 / 109 616
fearless1 [08] ChioS Gauls -54 / 97 623
fearless1 [01] SmyrnA Gauls -57 / 95 1149
fearless1 [05] SamoS Gauls -55 / 94 908
fearless1 [03] LebedoS Gauls -54 / 94 1006
fearless1 [13] KlazomeniA Gauls -50 / 93 159
fearless1 [11] Erythraİ Gauls 21 / 57 536
fearless1 [07] TeoS Gauls -54 / 93 880
fearless1 [10] KolophoN Gauls -53 / 93 537
fearless1 [12] PhokiA Gauls -23 / 77 405
fearless1 [06] PrienE Gauls -55 / 98 896
gkhan [3] Teutons -223 / 43 888
gkhan [4] Teutons -221 / 47 722
gkhan [2] Teutons -226 / 46 910
gkhan [8] Teutons -75 / 46 181
gkhan [1] Teutons -225 / 45 1045
gkhan [5] Teutons -228 / 48 450
gkhan [7] Teutons -77 / 54 183
gkhan [9] Teutons -228 / 55 850
gkhan [6] Teutons -231 / 59 653
gorky dereköy Romans -44 / 99 782
gorky 4. sulusökü Romans -47 / 99 877
gorky 3. uzunçam Romans -48 / 99 960
gorky 8. zaviye Romans -39 / 99 892
gorky gürsökü Romans -75 / 54 362
gorky 2. oluza Romans -52 / 99 930
gorky örense Romans -214 / 49 862
gorky alayına isyan Romans -53 / 99 1182
gorky karakestane Romans -39 / 98 861
gorky 7. kütük Romans -207 / 49 831
gorky suluarmut Romans -53 / 100 726
gorky 6. harzana Romans -206 / 49 863
gorky güle güle jugger Romans -207 / 50 797
gorky 9. büyükdüz Romans -204 / 51 833
gorky yemişhen Romans -75 / 53 573
gorky hacıoğlu Romans -52 / 100 599
hardar [06] Circassian1864 Romans -80 / 54 816
hardar [11] Bıçkın Hable Romans -133 / 35 105
hardar [05] H HIRS... Romans -133 / 34 874
hardar [02] İ İNANÇ... Romans -132 / 34 857
hardar [10] Mehmet Hable Romans -132 / 31 561
hardar [08] Sıghcey Hable Romans -131 / 32 741
hardar [03] akademi geliyor Romans -132 / 32 855
hardar [07] Semço Hable Romans -133 / 32 857
hardar [04] A ARDAKAŞLIK... Romans -130 / 33 844
hardar Raydan çıktık Romans -132 / 33 1031
hardar [09] Sahte Hable Romans -131 / 34 634
hellowman ◄◄ஜ██13██ஜ►► Romans 168 / 318 32
hellowman ◄◄ஜ██ 3 ██ஜ►► Romans -147 / 153 903
hellowman ◄◄ஜ██ 6 ██ஜ►► Romans -146 / 153 389
hellowman ◄◄ஜ██ 8 ██ஜ►► Romans 164 / 321 355
hellowman ◄◄ஜ██ 7 ██ஜ►► Romans -149 / 153 349
hellowman BuCaLı BuRaK Romans -147 / 154 1068
hellowman ◄◄ஜ██ 4 ██ஜ►► Romans -148 / 154 869
hellowman ◄◄ஜ██11██ஜ►► Romans -157 / 155 699
hellowman ◄◄ஜ██ 9 ██ஜ►► Romans -145 / 157 205
hellowman ◄◄ஜ██ 5 ██ஜ►► Romans -149 / 154 754
hellowman ◄◄ஜ██12██ஜ►► Romans -116 / 184 55
hellowman ◄◄ஜ██10██ஜ►► Romans -118 / 186 679
hellowman ◄◄ஜ██ 2 ██ஜ►► Romans -146 / 154 890
hotrotus KEMRE Gauls -53 / 88 687
hotrotus IKLIM Gauls -55 / 90 937
hotrotus AKADEMİ Gauls -54 / 90 1048
hotrotus ORİM Gauls -53 / 90 443
hotrotus LAPOZ Gauls -55 / 89 902
hotrotus ROMİKA Gauls -52 / 88 280
hotrotus Yeni Köy Gauls -52 / 89 229
hotrotus MORDOK Gauls -54 / 89 900
hotrotus NANO Gauls -54 / 88 489
hotrotus KAFKAN Gauls -53 / 89 772
hotrotus PESAVER Gauls -55 / 88 393
kaka.emir kaka ve c.ronaldo Romans -143 / 71 91
kaka.emir evka1 Romans -249 / 14 540
kaka.emir milano Romans -144 / 72 152
KALANİMA Çaplı Çapkın Teutons -126 / 168 593
KALANİMA DEXTER Teutons -103 / 167 1030
KALANİMA DikDursun Teutons -102 / 167 859
KALANİMA Kesik Cıvata Teutons -100 / 167 927
KALANİMA bombox Teutons -103 / 166 627
KALANİMA YerseKes Teutons -101 / 166 613
KALANİMA Aman Egilmesin Teutons -103 / 165 848
KALANİMA Armut SubattaGezer Teutons -123 / 149 878
KALANİMA İlhan Seksenbir Teutons -123 / 146 957
KALANİMA SalladuR DaLe Teutons -108 / 165 894
KALANİMA Dik Oldi Teutons -119 / 156 557
KALANİMA Hoopp Sinkler Teutons -104 / 157 786
KALANİMA Gıcırt Giir Teutons -108 / 163 883
KALANİMA elegance_07 Teutons -95 / 164 613
KALANİMA MasaÇüşet Teutons -108 / 164 929
KALANİMA Hüseyin Kemal Eke Teutons -97 / 165 786
KALANİMA Kırık Davut Teutons -109 / 164 878
kandereli_8 5=)mehmetmsl Romans -142 / 72 792
kandereli_8 2=)pardaillian Romans -146 / 78 887
kandereli_8 I3=)don quijote Romans -212 / 159 838
kandereli_8 7=)circassian1864 Romans -146 / 74 485
kandereli_8 I4=)15 tarlalı Romans -213 / 158 313
kandereli_8 I2=)alayına isyan Romans -62 / 74 293
kandereli_8 6=)BOREAS Romans -142 / 71 780
kandereli_8 I1=)siyah Romans -167 / 81 245
kandereli_8 I0=)GEFORCE Romans -146 / 75 386
kandereli_8 9=)sıghcey Romans -146 / 71 555
kandereli_8 4=)boreas&mehmet Romans -220 / 179 846
kandereli_8 8=)culampir Romans -146 / 76 530
kandereli_8 raydan çıktık Romans -143 / 72 960
kandereli_8 3=)mehmet Romans -141 / 72 831
kerberos sercan 2 Romans -27 / 69 984
kerberos sercan D Romans -235 / 68 278
kerberos sercan C Romans -233 / 68 131
kerberos sercan F Romans -230 / 68 94
kerberos sercan E Romans -237 / 58 824
kerberos sercan 3 Romans -28 / 68 1021
kerberos sercan 4 Romans -235 / 67 819
kerberos sercan 5 Romans -234 / 67 866
kerberos sercan 1 Romans -233 / 67 772
kerberos sercan 6 Romans -246 / 68 439
kerberos sercan 9 Romans -242 / 51 596
kerberos sercan 7 Romans -242 / 52 406
kerberos sercan 8 Romans -241 / 52 684
kerberos sercan A Romans -30 / 70 924
kerberos sercan B Romans -31 / 70 959
koçarslan I1-E Romans -81 / 98 511
koçarslan I5-PARDAİLLİAN Romans -81 / 97 169
koçarslan I4- BOREAS&MEHMET Romans -62 / 68 187
koçarslan I3-İ Romans -61 / 68 195
koçarslan 4-A Romans -89 / 98 898
koçarslan 8-K Romans -84 / 93 846
koçarslan I0-D Romans -77 / 87 667
koçarslan I2-M Romans -123 / 124 389
koçarslan 2-İ Romans -122 / 124 912
koçarslan 6- Romans -91 / 93 866
koçarslan 3-Y Romans -80 / 96 892
koçarslan 5-H Romans -122 / 123 884
koçarslan 7-A Romans -160 / 158 821
koçarslan 9-A Romans -83 / 87 758
koçarslan 1-S Romans -81 / 96 1163
Kuzy Kuzey_XII Teutons -210 / 95 637
Kuzy Kuzey plus Teutons -138 / 80 892
Kuzy Kuzey_XVI Teutons -210 / 96 343
Kuzy Kuzey_X Teutons -211 / 95 775
Kuzy Kuzey_XIV Teutons -152 / 81 453
Kuzy Kuzey_XI Teutons -138 / 81 776
Kuzy Kuzey III Teutons -145 / 66 1009
Kuzy Kuzey_XV Teutons -145 / 71 363
Kuzy Kuzey plus II Teutons -133 / 68 770
Kuzy Kuzey_IX Teutons -146 / 67 846
Kuzy Kuzey VIII Teutons -145 / 67 870
Kuzy Kuzey VI Teutons -144 / 67 944
Kuzy Kuzey_XVII Teutons -211 / 94 215
Kuzy Kuzey II Teutons -145 / 69 972
Kuzy Kuzey Teutons -146 / 69 1047
Kuzy Kuzey_XVIII Teutons -147 / 69 57
Kuzy Kuzey V Teutons -145 / 70 943
Kuzy Kuzey VII Teutons -143 / 70 883
Kuzy Kuzey IV Teutons -144 / 69 951
Kuzy Kuzey_XIII Teutons -132 / 67 679
Kuzy Kuzey Plus IV Teutons -147 / 70 302
Kuzy Kuzey plus III Teutons -146 / 70 630
Lycos ********* Teutons -72 / 53 221
Lycos *********** Teutons -148 / 155 57
Lycos * Teutons -23 / 136 1104
Lycos ********** Teutons -84 / 53 67
Lycos ***** Teutons -23 / 137 658
Lycos **** Teutons -24 / 135 795
Lycos *** Teutons -24 / 136 814
Lycos ******* Teutons -24 / 133 474
Lycos ** Teutons -25 / 136 943
Lycos ******** Teutons -38 / 133 333
Lycos ****** Teutons -24 / 134 651
malice33 fsm Romans -5 / 16 580
malice33 Akademi Romans -5 / 17 1047
malice33 Esentepe Romans -4 / 17 842
malice33 çekirge Romans -3 / 17 650
malice33 hürriyet Romans 2 / 15 718
malice33 setbaşı Romans -4 / 16 714
malice33 Sırameşeler Romans -3 / 16 730
malice33 heykel Romans -207 / 90 456
malice33 Darmstad Romans -213 / 47 707
malice33 kükürtlü Romans -12 / 17 707
malice33 altıparmak Romans -6 / 18 610
malice33 Siyah Akademi Romans -262 / 139 236
mehmet birazda kendim için Romans -135 / 53 792
mehmet ses çıkarma Romans -127 / 52 728
mehmet █S██İ██Y██A██H██ Romans -123 / 52 248
mehmet Hediye.. Romans -112 / 52 729
mehmet SON ELF Romans -99 / 52 674
mehmet █S██İ██Y██A██H██ Romans -92 / 51 952
mehmet Son lejyon 2 Romans -91 / 51 956
mehmet birazda kendim için Romans -128 / 50 817
mehmet Son lejyon 3 Romans -85 / 50 925
mehmet ses çıkarma Romans -125 / 51 860
mehmet YAZIK SİZE )) Romans -126 / 51 804
mehmetmsl ®Akademi® Romans -78 / 53 894
mehmetmsl ®PaRDaiLLiaN® Romans -113 / 51 876
mehmetmsl ®CrAyZ007® Romans -84 / 51 804
mehmetmsl ®300 GaLyALı® Romans -83 / 51 874
mehmetmsl ®KaNdEReLi_8® Romans -84 / 50 879
mehmetmsl ®GkHaN® Romans -94 / 46 892
mehmetmsl ®BoŞ KöY® Romans -63 / 67 870
mehmetmsl ®Circassian1864® Romans -113 / 52 842
mehmetmsl raydan çıktık Romans -81 / 55 982
mehmetmsl ®YaNkEE® Romans -144 / 40 837
mehmetmsl ®MeMoCaN® Romans -71 / 58 788
mehmetmsl ®CuLaMpİr1® Romans -70 / 58 859
mehmetmsl ®BoRaEs® Romans -63 / 66 571
mehmetmsl ®FıRLaMa® Romans -112 / 51 791
memocan beni annene sor agt Romans -77 / 46 332
memocan Enkidu için... Romans -126 / 26 849
memocan 1-Sadakat-memocan Romans 288 / 303 523
memocan AKADEMİ Romans -127 / 27 1099
memocan 91-MUART WOW Romans 291 / 306 84
memocan 3-Yapılanma-memocan Romans 288 / 306 872
memocan Annene selam agt Romans 287 / 304 160
memocan 2-İnanç-memocan Romans 289 / 306 943
memocan 5-Hırs-memocan Romans 289 / 305 744
memocan 6-Akademi Romans 288 / 304 601
memocan 7-Memocan-son nokta Romans 290 / 306 270
memocan 4-Arkadaşlık-memocan Romans 288 / 305 778
narhan gimri Gauls -54 / 281 344
narhan kıraç Gauls -56 / 277 97
narhan ciyihür Gauls -56 / 279 529
narhan samantepe Gauls -55 / 280 935
narhan bağtepe Gauls -54 / 280 784
narhan sagopa kajmer Gauls -58 / 291 120
narhan kolera Gauls -55 / 282 57
narhan harmantepe Gauls -55 / 281 633
narhan keltepe Gauls -56 / 280 622
Obsidian Obsidian__17 Köyü Gauls -96 / 59 535
Obsidian Obsidian_4 Köyü Gauls -98 / 58 1063
Obsidian Obsidian_8 Köyü Gauls -96 / 60 1076
Obsidian Obsidian__23 Köyü Gauls -95 / 60 158
Obsidian Obsidian_6 Köyü Gauls -95 / 62 1080
Obsidian Obsidian_2 Köyü Gauls -92 / 70 896
Obsidian Obsidian__25 Köyü Gauls -97 / 58 38
Obsidian Obsidian_3 Köyü Gauls -92 / 58 1058
Obsidian Obsidian_7 Köyü Gauls -94 / 58 1111
Obsidian Obsidian_1 Köyü Gauls -95 / 58 1232
Obsidian Obsidian__14 Köyü Gauls -95 / 59 772
Obsidian Obsidian__12 Köyü Gauls -98 / 57 902
Obsidian Obsidian__20 Köyü Gauls -95 / 56 332
Obsidian Obsidian_5 Köyü Gauls -94 / 56 1072
Obsidian Obsidian_9 Köyü Gauls -92 / 57 1066
Obsidian Obsidian__16 Köyü Gauls -93 / 57 579
Obsidian Obsidian__18 Köyü Gauls -93 / 56 442
Obsidian Obsidian__21 Köyü Gauls -96 / 56 289
Obsidian Obsidian__22 Köyü Gauls -92 / 56 187
Obsidian Obsidian__15 Köyü Gauls -95 / 57 714
Obsidian Obsidian__19 Köyü Gauls -96 / 57 371
Obsidian Obsidian__10 Köyü Gauls -98 / 61 1077
Obsidian Obsidian__13 Köyü Gauls -94 / 57 862
Obsidian Obsidian__11 Köyü Gauls -94 / 55 943
Obsidian Obsidian__24 Köyü Gauls -97 / 57 102
pardaillian pardaillian4 Romans -121 / 5 831
pardaillian kandereli_8 Romans -109 / 8 901
pardaillian pardaillian9 Romans -120 / 5 783
pardaillian pardaillian10 Romans -121 / 4 737
pardaillian pardaillian2 Romans -120 / 4 856
pardaillian B0RA Romans -114 / 6 699
pardaillian pardaillian5 Romans -119 / 5 818
pardaillian raydan çıktık Romans -119 / 4 1020
pardaillian hürmüz Romans -118 / 2 678
pardaillian DrAgOn_MaViŞ Romans -120 / 1 532
pardaillian BORA Romans -114 / 3 753
pardaillian pardaillian3 Romans -119 / 3 842
pardaillian pardaillian7 Romans -120 / 3 781
pardaillian pardaillian6 Romans -117 / 4 799
pardaillian BoRa Romans -115 / 4 728
pardaillian pardaillian8 Romans -118 / 4 772
pasa 61 cako 6 Teutons -168 / 134 232
pasa 61 hasan Teutons -170 / 138 373
pasa 61 hundez Teutons -167 / 135 804
pasa 61 calek Teutons -165 / 135 749
pasa 61 cako 5 Teutons -166 / 135 319
pasa 61 cako 2 Teutons -161 / 145 560
pasa 61 cako 4 Teutons -167 / 134 508
pasa 61 cako 7 Teutons -166 / 134 152
pasa 61 pasa 61 Köyü Teutons -166 / 126 945
pasa 61 cako 1 Teutons -169 / 130 824
pasa 61 cako 3 Teutons -169 / 131 664
pasa 61 cako 8 Teutons -167 / 132 47
pasa 61 eskıpazar Teutons -167 / 133 694
saylon 04 Şehitler Ölmez Romans -50 / 238 883
saylon 12 AltınOrda Devleti Romans -52 / 231 620
saylon 06 Unforgiven Romans -67 / 91 907
saylon 14 KaraHanLılar Romans -67 / 89 619
saylon 15 Uygurlar Romans -68 / 89 593
saylon 10 Göktürk Romans -52 / 230 798
saylon for fevzi Romans -67 / 90 1093
saylon 07 Göktürkler Romans -52 / 228 660
saylon 16 AkkoyunLulaR Romans -68 / 90 591
saylon 11 HunlaR Romans -66 / 91 690
saylon 17 NERON Romans -68 / 91 380
saylon 05 Dezire Romans -53 / 92 890
saylon 13 GazneLileR Romans -66 / 89 615
saylon 03 Selçuklu Devleti Romans -66 / 90 956
saylon 08 Lichero Romans -91 / 82 905
saylon 09 Boreas Romans -69 / 84 869
saylon 02 Karaman Oğulları Romans -59 / 103 874
sıghcey 05-circassian1864 Gauls -21 / 76 897
sıghcey 14-kandereli_8 Gauls 12 / 148 669
sıghcey 02-genar60 Gauls 5 / 39 963
sıghcey 03-osmanköy Gauls -22 / 84 981
sıghcey 09-habecekulace Gauls 2 / 38 995
sıghcey 13-köselcey Gauls -7 / 76 575
sıghcey 12-mehmet Gauls -23 / 76 864
sıghcey 01-(G)(N)(X)Y Gauls -13 / 82 928
sıghcey 04-adigem60 Gauls -30 / 76 962
sıghcey 08-canbolatım Gauls -22 / 78 927
sıghcey 07-hardar Gauls -21 / 78 846
sıghcey 10-niqhtmare Gauls -23 / 79 869
sıghcey 11-arib3th Gauls -25 / 76 842
sıghcey 06-bıçkın Gauls 24 / 111 848
sms11 |14|Bibuluous AngeL Teutons -59 / 109 735
sms11 |05|Bro AngeL Teutons -67 / 85 1007
sms11 |02|LasT AngeL Teutons -61 / 87 940
sms11 (c)Fire AngeL Teutons -68 / 87 891
sms11 |18|Gabriel AngeL Teutons -59 / 89 191
sms11 |11|WiLd AngeL Teutons -57 / 91 918
sms11 (c)Yes Life Teutons -58 / 91 1003
sms11 |12|Damn AngeL Teutons -59 / 92 804
sms11 |03|Arch AngeL Teutons -58 / 93 937
sms11 |08|Question AngeL Teutons -67 / 93 957
sms11 |09|Noob AngeL Teutons -72 / 93 933
sms11 |17|Blight AngeL Teutons -60 / 92 389
sms11 |19|WoW AngeL Teutons -79 / 49 166
sms11 |10| Father AngeL Teutons -88 / 79 926
sms11 |04|Asi&Mavi AngeL Teutons -58 / 78 964
sms11 |13| Night AngeL Teutons -86 / 98 710
sms11 |15|ےİyαH AngeL Teutons -57 / 90 535
sms11 |16|Fate AngeL Teutons -59 / 90 481
sms11 |07|Luck AngeL Teutons -97 / 77 1004
TraNe trane5 Gauls -29 / 13 605
TraNe akademi Gauls -31 / 11 887
TraNe Yeni Köy Gauls -28 / 15 92
TraNe trane6 Gauls 2 / 30 659
TraNe akademi Gauls -29 / 14 881
TraNe TraNe4 Gauls -33 / 10 797
TraNe trane7 Gauls -33 / 12 182
TraNe akademi Gauls -32 / 14 994
tumiut59 03-terk-i diyar Teutons -220 / 82 910
tumiut59 09-KüheylaN Teutons -219 / 111 444
tumiut59 ConstantiN Teutons -219 / 80 85
tumiut59 08-I have a dream Teutons -227 / 73 467
tumiut59 MuammA Teutons -63 / 65 293
tumiut59 02-istanblue Teutons -218 / 79 1064
tumiut59 05-YeniSSary Teutons -217 / 79 858
tumiut59 07-show must go Teutons -222 / 101 528
tumiut59 06-fuŁŁ İhtİگaM Teutons -221 / 103 520
tumiut59 KüfürbaZ HaydO Teutons -219 / 77 25
tumiut59 Zibidİ GonzaleZ Teutons -218 / 77 387
tumiut59 04-ty erdem zuhahaha Teutons -212 / 77 883
tumiut59 01-tumi&com Teutons -217 / 78 1111
tumiut59 AKADEMİ(тυмιυт) Teutons -217 / 77 948
unforgiven02 Yeni Köy Romans -43 / 94 610
unforgiven02 Yeni Köy Romans 43 / 80 136
unforgiven02 Yeni Köy Romans -43 / 93 474
unforgiven02 see Romans -65 / 106 897
unforgiven02 toprak Romans -60 / 104 1010
unforgiven02 holamanali61 Romans -51 / 92 847
unforgiven02 culampir Romans -65 / 88 892
unforgiven02 for fevzi Romans -42 / 95 1053
unforgiven02 Yeni Köy Romans -71 / 90 307
unforgiven02 ololo Romans -41 / 94 622
unforgiven02 Yeni Köy Romans -45 / 94 590
unforgiven02 Yeni Köy Romans -44 / 96 330
unforgiven02 Yeni Köy Romans -41 / 95 518
unforgiven02 Yeni Köy Romans -71 / 89 202
utu Buharlı Ütü Romans -54 / -398 1132
utu Vurucu ütü Romans -52 / -399 303
utu Natar Ütü Romans -53 / -399 694
utu Körüklüı Ütü Romans -54 / -399 833
utu Yakıcı Ütü Romans -55 / -399 496
utu Presli Ütü Romans -53 / -398 745
utu Parlatıcı Ütü Romans -55 / -396 849
utu Yumuşatıcı Ütü Romans -54 / -396 835
utu İthal Ütü Romans -55 / -397 832
utu Kaydırıcı Ütü Romans -53 / -397 782
utu Sessiz Ütü Romans -55 / -398 588
utu Delici Ütü Romans -54 / -397 890
utu Zorlayıcı Ütü Romans -85 / 112 942
YORGUN SAVAŞCI dragonmaviş Gauls -101 / 38 939
YORGUN SAVAŞCI CUMHURİYETÇİLİK5 Gauls -105 / 9 647
YORGUN SAVAŞCI CUMHURİYETÇİLİK3 Gauls -109 / 12 779
YORGUN SAVAŞCI CUMHURİYETÇİLİK7 Gauls -105 / 6 538
YORGUN SAVAŞCI Yeni Köy Gauls -79 / 50 226
YORGUN SAVAŞCI CUMHURİYETÇİLİK4 Gauls -108 / 11 787
YORGUN SAVAŞCI CUMHURİYETÇİLİK6 Gauls -109 / 13 661
YORGUN SAVAŞCI YaKaRıM O KöYü Gauls -106 / 11 822
YORGUN SAVAŞCI CUMHURİYETÇİLİK8 Gauls -111 / 13 516
ziya ےİyaH-7 Teutons 1 / 65 649
ziya GeCeKoNdU Teutons 4 / 39 956
ziya başkent yankisi Teutons 4 / 64 320
ziya WALLAHA MI İYİİİ Teutons 2 / 65 113
ziya ےİyaH-2 Teutons -10 / 69 927
ziya Raydan çıktık Teutons -11 / 70 905
ziya g@kb3rk Teutons 9 / 60 732
ziya █S██İ██Y██A██H██ Teutons 5 / 53 303
ziya ےİyaH-6 Teutons -10 / 70 741
ziya ےİyaH-5 Teutons -11 / 71 764