Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Pemain Kampung Puak Koordinat - koordinat Populasi
-BARIŞ-3 [20] [B@RIŞ]-KÖRÜM Romans -271 / 203 600
-BARIŞ-3 [17] [B@RIŞ]-AYI Romans -157 / 56 1036
-BARIŞ-3 [21] [B@RIŞ]-KARDEŞŞ Romans -142 / 68 689
-BARIŞ-3 [0N] [B@RIŞ]-EKŞİN Romans -134 / 75 969
-BARIŞ-3 [09] [B@RIŞ]-ÇITIR Romans -162 / 76 1028
-BARIŞ-3 [05] [B@RIŞ]-İNEK Romans -149 / 52 946
-BARIŞ-3 [13] [B@RIŞ]-KOLİ Romans -155 / 78 1023
-BARIŞ-3 [15] [B@RIŞ]-SARI Romans -154 / 78 1001
-BARIŞ-3 [25] [B@RIŞ]-ÇAYELİ Romans -161 / 99 811
-BARIŞ-3 [14] [B@RIŞ]-MORUK Romans -141 / 65 938
-BARIŞ-3 [19] [B@RIŞ]-ÇETO Romans -271 / 201 536
-BARIŞ-3 [26] [B@RIŞ]-AZUMİ Romans -170 / 87 818
-BARIŞ-3 [18] [B@RIŞ]-KEPÇE Romans -159 / 53 638
-BARIŞ-3 [16] [B@RIŞ]-SIRIK Romans -171 / 82 1051
-BARIŞ-3 [23] bitti sayılır.. Romans -271 / 204 360
-BARIŞ-3 [12] [B@RIŞ]-KEPO Romans -140 / 67 969
-BARIŞ-3 [03] [B@RIŞ]-KÖR Romans -141 / 66 971
-BARIŞ-3 95. conan ECEL 20340 Romans -141 / 67 1154
-BARIŞ-3 [11] [B@RIŞ]-TAKO35 Romans -142 / 67 971
-BARIŞ-3 49. -BARIŞ-3 20341 Romans -149 / 67 1048
-BARIŞ-3 [04] [B@RIŞ]-SIĞIR Romans -153 / 67 1045
-BARIŞ-3 [22] az kaldı... Romans -139 / 65 543
-BARIŞ-3 [07] [B@RIŞ]-İSO Romans -136 / 68 1051
-BARIŞ-3 [08] [B@RIŞ]-GÖKKO Romans -137 / 62 1036
-BARIŞ-3 [24] çok az kaldı... Romans -138 / 64 317
-BARIŞ-3 [02] [B@RIŞ]-AYYAŞ Romans -141 / 68 1002
-BARIŞ-3 [06] [B@RIŞ]-OSKİ Romans -136 / 63 774
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_11 Teutons -107 / 54 711
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_12 Teutons -106 / 54 616
06_uyanıs PAŞA Teutons -273 / 196 167
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_16 Teutons -111 / 53 320
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_08 Teutons -110 / 53 884
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_04 Teutons -109 / 53 999
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_01 Teutons -110 / 52 816
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_19 Teutons -221 / 26 71
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_10 Teutons -107 / 53 782
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_17 Teutons -106 / 53 268
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_02 Teutons -111 / 51 920
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_03 Teutons -108 / 54 867
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_14 Teutons -110 / 55 537
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_05 Teutons -109 / 54 990
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_13 Teutons -109 / 55 589
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_15 Teutons -107 / 55 449
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_09 Teutons -105 / 57 849
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_18 Teutons -106 / 55 169
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_06 Teutons -110 / 54 954
06_uyanıs Y_A_R_A_S_A_07 Teutons -108 / 53 949
ado39 8-pascal Romans -144 / 2 877
ado39 1-gülüşş Romans -146 / 2 1037
ado39 tafwear Romans -223 / -42 82
ado39 7-cehri Romans -147 / 2 823
ado39 9-siyah Romans -146 / 4 686
ado39 4-naz Romans -148 / 3 1010
ado39 3-Lüleburgaz Romans -147 / 4 1023
ado39 6-trak Romans -146 / 5 935
ado39 5-yaris Romans -148 / 5 980
ado39 2-Boran Fırtınası Romans -146 / 6 975
ado39 kaju Romans -141 / 9 872
ado39 kartal Romans -224 / 20 445
ado39 PAŞA Romans -274 / 195 455
alika alika01 Gauls -132 / 8 1023
alika alika14 Gauls -156 / 37 710
alika alika13 Gauls -138 / -15 597
alika alika12 Gauls -135 / -1 612
alika alika4 Gauls -134 / 0 884
alika alika1 Gauls -135 / 0 934
alika alika8 Gauls -131 / 6 875
alika alika9 Gauls -143 / 9 813
alika alika6 Gauls -134 / -4 894
alika alika11 Gauls -135 / 17 924
alika alika7 Gauls -138 / -3 898
alika alika2 Gauls -132 / -3 905
alika alika5 Gauls -128 / -7 935
alika alika3 Gauls -134 / -1 881
alim meh_met hatırası Romans 25 / 110 488
alim PAŞA Romans -279 / 193 212
alim BARRACK_2 Romans -145 / 144 838
alim BARRACK__10 Romans -144 / 145 628
alim BARRACK_6 Romans -147 / 145 732
alim BARRACK_1 Romans -150 / 152 758
alim BARRACK_5 Romans -147 / 148 764
alim BARRACK_0 Romans -149 / 147 773
alim BARRACK_7 Romans -145 / 147 728
alim .KOSTANTİNOPOLİS. Romans -143 / 147 1044
alim BARRACK_9 Romans -142 / 147 664
alim BARRACK_4 Romans -146 / 146 821
alim BARRACK_8 Romans -143 / 146 702
alim BARRACK__11 Romans -142 / 146 544
alim BARRACK__XX Romans -53 / 103 822
alim BARRACK_3 Romans -148 / 148 829
alim BARRACK__YY Romans -60 / 97 763
alim PAŞA Romans -270 / 196 444
alim PAŞA Romans -268 / 198 559
arlegi PAŞA Romans -268 / 202 430
arlegi UHUD Romans -139 / 149 584
arlegi DELİLER Romans -143 / 153 405
arlegi KUDÜS Romans -144 / 153 725
arlegi KERBELA Romans -142 / 150 348
arlegi MEKKE Romans -144 / 154 761
arlegi aR.Le.Gi. Romans -143 / 152 766
arlegi MEDİNE Romans -149 / 161 563
aslanlar44 01.kabus geri döndü Teutons -95 / 260 570
aslanlar44 05.Yorqun3LLa Teutons -90 / 261 466
aslanlar44 02.efsane aslan Teutons -93 / 259 592
aslanlar44 03.tek rakibim THY Teutons -94 / 261 570
aslanlar44 06. H M Teutons -94 / 260 335
aslanlar44 07. THRoNe Teutons -91 / 246 220
aslanlar44 04. crazy007 Teutons -144 / 39 509
Azumi 02 Kadırga Teutons -108 / 87 866
Azumi 17 Turhal Teutons -122 / 91 637
Azumi 23 Teutons -269 / 204 171
Azumi 12 Erbaa...... Teutons -119 / 124 748
Azumi 10 Battalgazi....20 Teutons -125 / 123 861
Azumi 13 Yeşilyurt...:..21 Teutons -127 / 126 902
Azumi 08 Reşadiye.. Teutons -118 / 103 921
Azumi 11 Niksar..... Teutons -117 / 123 856
Azumi 04 Malatya. Teutons -114 / 79 853
Azumi 18 Yazıhan:22 Teutons -140 / 99 842
Azumi 22 PAŞA Teutons -275 / 189 412
Azumi 20 PAŞA Teutons -272 / 194 669
Azumi 19 Pazar Teutons -140 / 100 433
Azumi 03 Tokat Teutons -120 / 103 979
Azumi 14 Darende........ Teutons -116 / 103 942
Azumi 21 PAŞA Teutons -268 / 200 655
Azumi 05 Ambarlı city Teutons -122 / 102 873
Azumi 07 Arguvan Teutons -122 / 101 905
Azumi 06 Hekimhan Teutons -122 / 99 891
Azumi 01istanbul Teutons -121 / 101 1081
Azumi 15 Başçiftlik Teutons -133 / 96 573
Azumi 16 Kale......... Teutons -148 / 82 773
Azumi 09 Zile... Teutons -101 / 76 929
black_snake kralın_yeri11köyü Teutons -19 / 122 561
black_snake kralın_yeri10köyü Teutons -28 / 127 571
black_snake kralın_yeri 07köyü Teutons -17 / 123 607
black_snake kralın_yeri 05köyü Teutons -19 / 121 635
black_snake kralın_yeri 01Köyü Teutons -23 / 128 764
black_snake kralın_yeri 06köyü Teutons -22 / 126 652
black_snake kralın_yeri 08köyü Teutons -18 / 123 613
black_snake kralın_yeri 02Köyü Teutons -18 / 122 632
black_snake kralın_yeri 09köyü Teutons -17 / 120 617
black_snake kralın_yeri 04köyü Teutons -19 / 123 635
black_snake kralın_yeri12köyü Teutons -18 / 121 551
black_snake paşa Teutons -272 / 196 442
black_snake paşa Teutons -275 / 199 434
black_snake kralın_yeri 03Köyü Teutons -17 / 122 635
cakal1 SALDIRIYA KAPALI 11 Gauls -123 / 130 741
cakal1 SALDIRIYA KAPALI7 Gauls -124 / 130 943
cakal1 paşammm Gauls -157 / 37 105
cakal1 paşammmm Gauls -159 / 40 79
cakal1 SALDIRIYA KAPALI6 Gauls -168 / 41 901
cakal1 SALDIRIYA KAPALI9 Gauls -156 / 36 827
cakal1 PAŞA Gauls -274 / 198 203
cakal1 SALDIRIYA KAPALI Gauls -158 / 32 961
cakal1 YEŞİLVADİ15 Gauls -299 / 292 350
cakal1 yeşilvadi12 Gauls -133 / 128 629
cakal1 SALDIRIYA KAPALI3 Gauls -129 / 128 811
cakal1 SALDIRIYA KAPALI4 Gauls -115 / 125 931
cakal1 SALDIRIYA KAPALI8 Gauls -131 / 126 936
cakal1 SALDIRIYA KAPALI10 Gauls -159 / 39 708
cakal1 SALDIRIYA KAPALI2 Gauls -158 / 33 958
cakal1 PAŞA Gauls -271 / 199 318
cakal1 YEşilVAdi13 Gauls -91 / 155 478
cakal1 wow tahıl Gauls -117 / 128 901
cakal1 PAŞA Gauls -270 / 199 283
cakal1 SALDIRIYA KAPALI1 Gauls -159 / 29 546
cakal1 Yeni Köy Gauls -132 / 127 20
çayeli ▒▓█Rizelim.17▒▓█ Romans -269 / 194 652
çayeli ▒▓█Rizelim.19▒▓█ Romans -144 / 56 260
çayeli ▒▓█Rizelim.20▒▓█ Romans -146 / 56 251
çayeli ▒▓█Rizelim.10▒▓█ Romans -137 / 71 934
çayeli ▒▓█Rizelim.16▒▓█ Romans -268 / 193 500
çayeli ▒▓█ Rizelim 6 ▒▓█ Romans -144 / 57 836
çayeli ▒▓█ Rizelim 3 ▒▓█ Romans -145 / 57 888
çayeli ▒▓█Rizelim.18▒▓█ Romans -161 / 58 332
çayeli ▒▓█ Rizelim 4 ▒▓█ Romans -144 / 59 986
çayeli ▒▓█ Rizelim 2 ▒▓█ Romans -145 / 59 990
çayeli ▒▓█Rizelim.13▒▓█ Romans -146 / 59 740
çayeli ▒▓█ Rizelim 1 ▒▓█ Romans -145 / 60 1285
çayeli ▒▓█Rizelim.12▒▓█ Romans -146 / 60 793
çayeli ▒▓█Rizelim.22▒▓█ Romans -146 / 61 49
çayeli ▒▓█ Rizelim 7 ▒▓█ Romans -148 / 65 971
çayeli ▒▓█Rizelim.15▒▓█ Romans -220 / 26 545
çayeli ▒▓█ Rizelim 8 ▒▓█ Romans -140 / 68 962
çayeli ▒▓█Rizelim.14▒▓█ Romans -146 / 58 674
çayeli ▒▓█Rizelim.11▒▓█ Romans -145 / 58 841
çayeli ▒▓█ Rizelim 9 ▒▓█ Romans -139 / 58 970
çayeli ▒▓█ Rizelim 5 ▒▓█ Romans -144 / 58 978
çayeli ▒▓█Rizelim.21▒▓█ Romans -146 / 57 218
CHATAN HIVA Gauls -261 / 137 743
CHATAN MERV Gauls -259 / 141 748
CHATAN ALKIM Gauls -261 / 143 634
CHATAN ARARAT Gauls -260 / 142 712
CHATAN GROZNIY Gauls -261 / 142 802
CHATAN PAŞA Gauls -274 / 199 326
CHATAN NISSA Gauls -45 / 151 752
CHATAN SİRİUS Gauls -222 / 21 70
CHATAN GÖKDEPE Gauls -251 / 133 575
CHATAN CARTHAGE Gauls -259 / 146 396
CHATAN TRIANH Gauls -256 / 137 323
CoNCoN cяαzу 007 Gauls -204 / 90 648
CoNCoN Cєм Gauls -121 / 98 414
CoNCoN αѕιαηιαя 44 Gauls -199 / 95 450
CoNCoN Tarlaaa :) Gauls -206 / 91 91
CoNCoN »»ѕαяıgαzι «« Gauls -203 / 89 443
crazy007 PAŞA Teutons -270 / 198 466
crazy007 04.xsemihx Teutons -129 / 99 749
crazy007 02.Alim&Kavaklı55 Teutons -120 / 97 993
crazy007 Yeni Köy Teutons -268 / 199 19
crazy007 10.Mehmetmsl&fidas Teutons -191 / 35 778
crazy007 07.Aslanlar44 Teutons -131 / 124 927
crazy007 03.Captain&inece Teutons -128 / 98 962
crazy007 05.Azumi Teutons -249 / 7 932
crazy007 06.CoNCoN Teutons -138 / 85 1028
crazy007 01.Derebeyi. Teutons -120 / 98 1091
crazy007 08.ololo&culampir1 Teutons -146 / 40 920
crazy007 09.deliömer1 Teutons -262 / 55 1023
culampir1 [01] Çam Şeytanı Romans -23 / 116 1108
culampir1 [15] Paşa Romans -271 / 193 438
culampir1 [12] Mehmetmsl Romans -23 / 115 545
culampir1 [19] Saat Kaç? Romans -80 / 182 1016
culampir1 [04] Örümcek Romans -130 / 176 744
culampir1 [13] Kandereli_8 Romans -22 / 116 525
culampir1 [08] 06_Uyanış Romans -21 / 101 756
culampir1 [03] Vegas Romans -121 / 172 988
culampir1 [07] Yalınayak Romans -22 / 117 786
culampir1 [05] Kirkor Romans -19 / 115 969
culampir1 [17] Unforgiven02 Romans -18 / 110 596
culampir1 [06] Walkingdeath Romans -22 / 115 907
culampir1 [10] Yankee Romans -14 / 113 676
culampir1 [11] Fearless1 Romans -22 / 129 779
culampir1 [02] Ololo Romans -22 / 118 977
culampir1 [18] Sms11 Romans -7 / 109 651
culampir1 [16] Saylon Romans -17 / 110 836
culampir1 [14] Crazy007 Romans -267 / 198 477
culampir1 [09] Gender Blender Romans -21 / 127 865
Darkmann on.BABA Romans -45 / 64 736
Darkmann BABADANNN Romans -56 / 21 567
Darkmann 9.BABA Romans -44 / 65 732
Darkmann BABADAN Romans -57 / 21 891
Darkmann bi numarası yok Romans -43 / 66 854
Darkmann 1.BABA Romans -39 / 32 933
Darkmann 8.BABA Romans -44 / 66 777
Darkmann 2.BABA Romans -39 / 33 931
Darkmann 3.BABA Romans -123 / 128 945
Darkmann hırçın sarı benim Romans -219 / 20 397
Darkmann 4.BABA Romans -44 / 31 901
Darkmann on2BABA Romans -38 / 32 665
Darkmann on7BABA Romans -38 / 31 446
Darkmann on9BABA Romans -44 / 30 214
Darkmann PAŞA Romans -267 / 196 324
Darkmann 6.BABA Romans -40 / 30 855
Darkmann 5.BABA Romans -42 / 30 877
Darkmann MERKEZ Romans -58 / 73 451
Darkmann on8BABA Romans -43 / 30 303
Darkmann BABADANNN 20 Romans -57 / 20 84
Darkmann on1BABA Romans -38 / 30 684
deathbody CELLAT Romans -175 / 5 749
deathbody Dracula Romans -126 / 90 506
deathbody Morg Romans -118 / 105 828
deathbody scream Romans -123 / 86 311
deathbody Jean baptiste Romans -175 / 90 730
deathbody Red Romans -122 / 85 911
deathbody Graveyard Romans -116 / 81 997
deathbody Witch Romans -117 / 84 706
deathbody Blood Romans -120 / 81 862
deathbody Deathbody Romans -117 / 91 896
deathbody Moonspell Romans -126 / 80 483
deathbody Skeleton Romans -127 / 67 743
deathbody Viper Romans -138 / 78 818
deathbody Zebani Romans -113 / 99 564
deathbody Nightmare Romans -110 / 86 788
deathbody Yeni Köy Romans -276 / 201 89
deathbody WALKİNGDEATH Romans -273 / 198 142
deliömer1 PAŞA Gauls -137 / 25 530
deliömer1 PAŞA Gauls -138 / 25 835
deliömer1 PAŞA Gauls -279 / 19 380
deliömer1 PAŞA Gauls -136 / 21 617
deliömer1 PAŞA Gauls -138 / 24 865
deliömer1 PAŞA Gauls -139 / 28 722
deliömer1 WALKİNDEATH Gauls -136 / 22 868
deliömer1 PAŞA Gauls -165 / 24 637
deliömer1 PAŞA Gauls -279 / 18 435
deliömer1 wow.. paşa Gauls -272 / 202 199
deliömer1 PAŞA Gauls -137 / 22 606
Derebeyi. 13 | TSK ® Teutons -130 / 75 880
Derebeyi. 24 | İstiklal® Teutons -111 / 164 887
Derebeyi. 17 | KaTL-i VaciP Teutons -271 / 198 365
Derebeyi. 02 | M.KEMAL ATATÜRK Teutons -115 / 98 913
Derebeyi. 19 | Deathbody Teutons -270 / 201 327
Derebeyi. 16 | Rüzgar® Teutons -127 / 173 486
Derebeyi. 22 | PaRdaiLLiaN® Teutons -171 / 5 857
Derebeyi. 18 | WaLkingdeath Teutons -273 / 195 359
Derebeyi. 07 | As-Türk® Teutons -124 / 90 955
Derebeyi. 08 | MEHMETÇİK Teutons -142 / 93 639
Derebeyi. 10 | TSK ® Teutons -130 / 74 935
Derebeyi. 09 | Crazy007 Teutons -115 / 87 699
Derebeyi. (C) Kızıl Elma Teutons -124 / 102 796
Derebeyi. 01 | ALP Teutons -116 / 87 941
Derebeyi. 06 | SaRıkaMış® Teutons -102 / 86 960
Derebeyi. 20 | No MeRcy ® Teutons -150 / 41 702
Derebeyi. 05 | Kara Miras ® Teutons -113 / 104 959
Derebeyi. 23 | Arıza® Teutons -191 / 36 790
Derebeyi. 21 | MeHMeT® Teutons -190 / 36 848
Derebeyi. 14 | Azumi Teutons -98 / 44 452
Derebeyi. 25 | KemaList® Teutons -191 / 34 701
Derebeyi. 04 | Çanakkale Teutons -123 / 99 931
Derebeyi. 12 | Ya TerKet ® Teutons -97 / 44 936
Derebeyi. 15 | Oğuz Teutons -60 / 69 370
Derebeyi. 11 | Ya Sev!!® Teutons -127 / 73 986
Derebeyi. 03 | T0uRan® Teutons -105 / 86 912
efecanuzunn M4(wow5) Teutons -114 / 95 238
efecanuzunn efecanuzunn Teutons -113 / 95 1160
efecanuzunn M4(Wow) Teutons -112 / 95 492
efecanuzunn M4(wow8) Teutons -276 / 200 142
efecanuzunn M4(afacan Piér P@ré) Teutons -112 / 93 1036
efecanuzunn M4(wow2) Teutons -113 / 94 367
efecanuzunn M4(wow4) Teutons -113 / 98 269
efecanuzunn M4(wow7) Teutons -275 / 200 151
efecanuzunn M4(TTTC@n) Teutons -83 / 155 805
efecanuzunn M4(wow3) Teutons -113 / 96 283
efecanuzunn M4(d3@dlyy) Teutons -111 / 93 1009
efecanuzunn M4(Van Ho!jdonk) Teutons -85 / 151 526
efecanuzunn M4(d3wilish curs3d) Teutons -83 / 156 1002
efecanuzunn M4(wow6) Teutons -161 / 118 222
ergenekonkral [3] ShipTa®E 1 Romans -161 / 28 998
ergenekonkral [1] ReTurN ThE Da®bE Romans -123 / 42 1045
ergenekonkral 2 D arnavutluk Romans -158 / 24 831
ergenekonkral [l1] ShipTa®E uskup Romans -157 / 25 697
ergenekonkral [7] 1 D uskup Romans -156 / 26 850
ergenekonkral [10] KoSovA-ATeşi Romans -156 / 23 621
ergenekonkral [2] Equites Caesaris Romans -125 / 44 1004
ergenekonkral [5] Da®bE 1980 Romans -126 / 41 946
ergenekonkral [l4] AD4NAL1 Romans -125 / 41 463
ergenekonkral [6] Da®be 1997 Romans -124 / 41 882
ergenekonkral [9]ShipTa®E KoSovaLı Romans -120 / 40 724
ergenekonkral [8] ImperatoriS Romans -114 / 40 823
ergenekonkral [l5] Da®bE 1960 Romans -128 / 43 430
ergenekonkral [l2] ÖtuKeN Romans -223 / -41 605
ergenekonkral RÜZGAR Romans -265 / 198 6
ergenekonkral [4] Da®bE 1971 Romans -123 / 41 968
ergenekonkral KoSovA-GaZzE Romans -162 / 19 754
ergenekonkral PAŞA1 Romans -267 / 199 113
ergenekonkral pasa3 Romans -265 / 199 84
ergenekonkral PAŞA2 Romans -266 / 199 131
fevzimert K Romans -266 / 198 54
fevzimert E Romans -172 / 26 946
fevzimert G Romans -169 / 25 534
fevzimert B Romans -173 / 26 954
fevzimert A Romans -172 / 27 948
fevzimert J Romans -220 / 32 447
fevzimert İ Romans -172 / 29 222
fevzimert C Romans -172 / 28 976
fevzimert I Romans -171 / 28 170
fevzimert PAŞA Romans -173 / 36 511
fevzimert L Romans -270 / 195 55
fevzimert H Romans -172 / 30 231
fevzimert F Romans -173 / 37 855
fevzimert D Romans -173 / 27 944
Gender Blender 011 Bluemoon Romans -140 / 14 1009
Gender Blender 016 İlkerizma Romans -141 / 14 751
Gender Blender 021 Melankoli Romans -55 / 69 355
Gender Blender 008 Culampir1 Romans -139 / -9 977
Gender Blender 022 Örümcek Romans -272 / 198 327
Gender Blender 013 06_uyanıs Romans -126 / 5 868
Gender Blender 005 Walkingdeath Romans -120 / 14 790
Gender Blender 012 Alika Romans -143 / 10 864
Gender Blender 023 Oğuz_Dağ_Han Romans -140 / 13 158
Gender Blender 024 wow tahıl Romans -161 / 11 657
Gender Blender 007 Ololo Romans -137 / -19 978
Gender Blender 019 Kürk Romans -139 / -20 623
Gender Blender 014 Kirkor Romans -139 / -21 911
Gender Blender 017 RÜZGAR Romans -144 / 10 737
Gender Blender 006 Karyürekli Romans -125 / 5 964
Gender Blender 020 İlker1908 Romans -126 / 6 461
Gender Blender 027 Argos Romans -86 / 55 36
Gender Blender 010 Gender Blender Romans -134 / 130 954
Gender Blender 009 Kadraj Romans -127 / 124 970
Gender Blender 018 Malkoçoğlu Romans -86 / 54 842
Gender Blender 003 Vega Romans -138 / -1 922
Gender Blender 002 Yalınayak Romans -137 / 1 923
Gender Blender 004 Maistro_1 Romans -137 / 0 939
Gender Blender 025 Dede Korkut Romans -270 / 193 114
Gender Blender 026 Ön-Alp Romans -144 / -2 82
Gender Blender 015 Çoğaltırım Romans -146 / -3 885
Gender Blender 001 Vegas Romans -144 / -3 767
granda granda11 Teutons -163 / 66 502
granda granda 7 Teutons -166 / 70 781
granda granda12 Teutons -174 / 55 412
granda granda 6 Teutons -172 / 67 827
granda granda10 Teutons -211 / 229 518
granda granda 2 Teutons -173 / 58 964
granda granda 4 Teutons -173 / 61 829
granda granda 9 Teutons -171 / 57 771
granda granda 8 Teutons -174 / 64 744
granda granda Teutons -171 / 56 958
granda granda 3 Teutons -171 / 60 924
granda granda13 Teutons -176 / 65 187
granda granda 5 Teutons -167 / 53 831
hell_1 Hayko Romans -221 / 27 291
hell_1 Sago Romans -49 / 30 669
hell_1 Disturbed Romans -56 / 34 803
hell_1 Hadise Romans -55 / 35 741
hell_1 Ogün Sanlısoy Romans -48 / 32 750
hell_1 Galatasaray Romans -203 / 68 531
hell_1 Şebnem Ferah Romans -142 / 73 679
hell_1 Çilekeş Romans -55 / 33 878
hell_1 Aslı Romans -55 / 34 1013
hell_1 PAŞA Romans -271 / 192 226
hell_1 Linkin park Romans -56 / 32 441
hell_1 84 Romans -53 / 34 1008
hell_1 Öztürk Romans -196 / 77 375
hell_1 İzmir Anadolu L. Romans -265 / 185 139
ilker1908 Yeni Köy Teutons -75 / 136 172
ilker1908 L ENDMAN Teutons -72 / 142 717
ilker1908 B BİONİCMAN Teutons -62 / 111 934
ilker1908 D HEAMAN Teutons -128 / 126 1010
ilker1908 Y Teutons -48 / 219 283
ilker1908 E OPTİCMAN Teutons -76 / 136 867
ilker1908 C DİNAMİCMAN Teutons -78 / 77 1015
ilker1908 Yeni Köy Teutons -53 / 213 277
ilker1908 İ SUGARMAN Teutons -76 / 137 792
ilker1908 N WİNDYMAN Teutons -79 / 137 475
ilker1908 A ORGANİCMAN Teutons -63 / 113 1072
ilker1908 K CRANCHMAN Teutons -72 / 139 792
ilker1908 G PATRİOTMAN Teutons -74 / 136 977
ilker1908 J TEAMAN @ Teutons -70 / 135 908
ilker1908 H İCEMAN Teutons -76 / 135 933
ilker1908 F TONİCMAN Teutons -73 / 139 1010
inece Pascal Nouma Teutons -129 / 90 798
inece WHOR@CLE Teutons -115 / 95 871
inece Matías Delgado Teutons -130 / 95 740
inece PAŞA Teutons -271 / 196 83
inece BOBO Teutons -120 / 96 537
inece BEŞİKTAŞ Teutons -121 / 96 1142
inece BJK Teutons -105 / 118 565
inece Kuzen Yanı Teutons -120 / 82 829
inece PAŞA Teutons -277 / 192 211
inece Kara Elf Teutons -128 / 85 663
inece Çarşı Ulan Teutons -124 / 95 865
inece Kara Kartal Teutons -130 / 87 670
inece PAŞA Teutons -274 / 193 339
inece Black Eagle Teutons -141 / 82 802
irdak BATU DESTEK 01 Gauls -146 / 27 971
irdak YENİKÖY01 Gauls -139 / 80 904
irdak YENİKÖY00 Gauls -132 / 80 560
irdak ÇAKAL1 - BATU Gauls -163 / 24 692
irdak BATU DESTEK 05 Gauls -144 / 29 411
irdak BATU DESTEK 44 Gauls -160 / 15 841
irdak BATU DESTEK 02 Gauls -146 / 29 842
irdak PAŞA Gauls -274 / 200 348
irdak BATU DESTEK 04 Gauls -143 / 24 855
irdak YENİKÖY02 Gauls -138 / 77 903
irdak PAŞA Gauls -273 / 200 407
irdak BATU CEHENNEM TABURU Gauls -143 / 29 950
irdak BATU DESTEK 03 Gauls -144 / 31 813
irdak YENİKÖY06 Gauls -141 / 73 155
irdak YENİKÖY05 Gauls -143 / 74 662
irdak YENİKÖY03 Gauls -141 / 74 781
irdak YENİKÖY04 Gauls -142 / 74 687
irdak BATU DESTEK 22 Gauls -130 / 47 898
irdak BATU DESTEK 20 Gauls -127 / 43 886
iskit ◄▓░ ܓܨ01ܓܨ ░▓► Teutons -161 / 113 837
iskit ◄▓░ ܓܨ02ܓܨ ░▓► Teutons -150 / 94 810
iskit ◄▓░ ܓܨ03ܓܨ ░▓► Teutons -152 / 98 747
iskit ◄▓░ ܓܨ06ܓܨ ░▓► Teutons -153 / 106 681
iskit ◄▓░ ܓܨ00ܓܨ ░▓► Teutons -153 / 97 1031
iskit ◄▓░ ܓܨ07ܓܨ ░▓► Teutons -160 / 105 621
iskit ◄▓░ ܓܨ05ܓܨ ░▓► Teutons -152 / 97 690
iskit PAŞA Teutons -274 / 194 245
iskit ◄▓░ ܓܨ08ܓܨ ░▓► Teutons -161 / 114 397
iskit ◄▓░ ܓܨ04ܓܨ ░▓► Teutons -152 / 96 716
iskit PAŞA Teutons -270 / 194 252
jado G Gauls -162 / 21 765
jado B Gauls -169 / 18 762
jado İ Gauls -169 / 16 293
jado M Gauls -164 / 18 206
jado A Gauls -164 / 19 923
jado J Gauls -169 / 13 308
jado C Gauls -169 / 17 945
jado P Gauls -168 / 14 32
jado F Gauls -169 / 14 558
jado O PASA Gauls -275 / 197 252
jado N PASA Gauls -275 / 198 225
jado K Gauls -170 / 16 288
jado S Gauls -168 / 15 28
jado E Gauls -169 / 15 690
jado H Gauls -172 / 15 588
jado L Gauls -168 / 17 254
jado R Gauls -168 / 16 35
jado D Gauls -170 / 17 902
karasu3 0 Romans -121 / 44 946
karasu3 rüzgar Romans -113 / 47 679
karasu3 0 Romans -120 / 46 789
karasu3 0 Romans -120 / 43 877
karasu3 infante Romans -119 / 43 979
karasu3 0 Romans -116 / 46 444
karasu3 0 Romans -224 / 25 241
karasu3 0 Romans -122 / 45 393
karasu3 nazdrowya Romans -120 / 44 1179
karasu3 0 Romans -120 / 45 943
karasu3 PAŞA Romans -269 / 202 402
karasu3 Paşa Romans -266 / 200 242
karasu3 paşa Romans -273 / 203 266
karasu3 PAŞA Romans -267 / 200 456
karasu3 0 Romans -119 / 53 880
karasu3 0 Romans -115 / 37 585
kürk nerden sevdim,ozalim Teutons -127 / 130 820
kürk ALPER Teutons -145 / -3 810
kürk yo-kan savunma Teutons -140 / 17 986
kürk CELLAT Teutons -139 / 12 950
kürk paşaU Teutons 19 / -384 359
kürk paşa8 Teutons -163 / 64 318
kürk paşaa Teutons -144 / -8 795
kürk KÜRK Teutons -118 / 12 965
kürk ALPAY Teutons -116 / 12 605
kürk rüzgar savunma Teutons -130 / 25 905
kürk vov saldırı Teutons -125 / 126 947
kürk haytavır saldırı Teutons -138 / 11 917
kürk yavru vatan kıbrıs Teutons -146 / 125 690
kürk sefil bilo savunma Teutons -146 / 124 921
kürk paşa Teutons -269 / 195 425
kürk KAHRAMAN Teutons -141 / 15 843
kürk SİVRİCE Teutons -146 / -10 901
kuseyr KUSEYR_16 Romans -269 / 198 317
kuseyr PAŞA Romans -269 / 199 434
kuseyr KUSEYR8 Romans -154 / 7 700
kuseyr KUSEYR4 Romans -152 / 2 746
kuseyr KUSEYR_13 Romans -154 / 6 613
kuseyr KUSEYR7 Romans -151 / 7 727
kuseyr KUSEYR5 Romans -152 / 3 764
kuseyr KUSEYR_14 Romans -155 / 10 610
kuseyr KUSEYR_10 Romans -153 / 7 664
kuseyr KUSEYR9 Romans -154 / 9 664
kuseyr KUSEYR_12 Romans -155 / 7 655
kuseyr EYÜPTAMER Romans -154 / 8 1154
kuseyr KUSEYR_11 Romans -152 / 9 823
kuseyr KUSEYR3 Romans -156 / 8 754
kuseyr KUSEYR6 Romans -155 / 8 754
kuseyr KUSEYR2 Romans -151 / 1 726
kuseyr KUSEYR1 Romans -151 / 2 823
maistro_1 Ma4stro Romans -74 / 15 1043
maistro_1 zmawstro Romans -72 / 15 522
maistro_1 Ma3stro Romans -73 / 14 1090
maistro_1 Ma5stro Romans -73 / 13 886
maistro_1 MaWstro Romans -123 / 122 1005
maistro_1 Ma7stro Romans -75 / 11 918
maistro_1 Ma9stro Romans -72 / 19 641
maistro_1 Ma6stro Romans -77 / 77 1041
maistro_1 Ma2stro Romans -69 / 20 931
maistro_1 Ma1stro Romans -70 / 20 1026
maistro_1 Ma8stro Romans -72 / 20 805
maistro_1 örümcek:) Romans -76 / 1 905
maistro_1 MIZRAKÇILAR KÖYÜ Romans -77 / 80 865
maistro_1 zzmawstro Romans -75 / 80 411
maistro_1 çaykara Romans -271 / 194 85
makedonyakralı 5..tahil Romans -59 / 7 638
makedonyakralı 2 Romans -60 / 7 801
makedonyakralı Yeni Köy Romans -10 / 26 48
makedonyakralı 3 Romans -57 / 6 665
makedonyakralı pasa Romans -59 / 6 785
makedonyakralı 7 Romans -58 / 6 519
makedonyakralı casus Romans -56 / 6 858
makedonyakralı 9 Romans -54 / 216 236
makedonyakralı 6 Romans -59 / 5 613
makedonyakralı tahilci Romans -52 / 6 448
makedonyakralı 8 Romans -11 / 26 255
muratry I Teutons -142 / 10 871
muratry paşa2 Teutons -276 / 193 239
muratry albay Teutons -143 / 11 492
muratry kıdemli albay Teutons -142 / 11 785
muratry muratry Teutons -141 / 11 872
muratry paşa1 Teutons -276 / 195 225
muratry albayın karargahı Teutons -133 / 5 825
örnekköy 5- kogümel Teutons -187 / 10 659
örnekköy 2- göneşara Teutons -185 / 10 837
örnekköy 1- çifteköprü Teutons -184 / 10 1104
örnekköy 8- veletoğlu Teutons -179 / 23 509
örnekköy 9- vadime Teutons -174 / 13 352
örnekköy 9- zarha Teutons -184 / 11 155
örnekköy 9- yedimali Teutons -185 / 12 209
örnekköy Paşa Teutons -269 / 203 13
örnekköy PAŞA Teutons -269 / 201 235
örnekköy 6- manahoz Teutons -182 / 18 685
örnekköy 4- humurgan Teutons -183 / 18 617
örnekköy 3- kazalak Teutons -186 / 11 756
örnekköy 7- komarluk Teutons -182 / 12 718
örümcek 14-Gender Blender Teutons -92 / 45 1021
örümcek 15-Culampir1 Teutons -107 / 42 582
örümcek 11-oguz_dag_han Teutons -109 / 42 979
örümcek 12-Malkocoğlu Teutons -110 / 43 844
örümcek 04-Yalınayak Teutons -103 / 43 1032
örümcek 09-Ololo Teutons -108 / 44 1012
örümcek 10-karyürekli Teutons -106 / 43 1022
örümcek 13-Faruk1907 Teutons -108 / 42 714
örümcek 02-Örümcek- Teutons -108 / 43 896
örümcek 17-Metropolis Teutons -107 / 43 370
örümcek 06-Maistro_1 Teutons -109 / 43 1016
örümcek 21-Nesbil Teutons -106 / 42 105
örümcek 01-Argos Teutons -103 / 42 1028
örümcek 18-İlkerizma Teutons -271 / 200 345
örümcek 19-Dede Korkut Teutons -270 / 203 220
örümcek 16-İlker1908 Teutons -122 / 157 466
örümcek 05-Kadraj Teutons -103 / 40 1030
örümcek 03-Vegas Teutons -124 / 127 1082
örümcek 20-Rüzgar Teutons -272 / 203 218
örümcek 07-Coğaltırım Teutons -124 / 154 972
örümcek 08-06uyanış Teutons -104 / 46 1022
osman demir 9 A Romans 101 / -238 370
osman demir 1 A Romans 101 / -222 913
osman demir 5 I Romans 100 / -223 711
osman demir 2 L Romans 102 / -223 841
osman demir 6 N Romans 100 / -224 619
osman demir 4 Z Romans 102 / -225 446
osman demir 3 A Romans 101 / -224 828
osman demir 7 Y Romans 102 / -224 807
osman demir 9* :) Romans 60 / -238 150
osman demir 8 I Romans 105 / -232 515
ozbe1 PAŞA Romans -269 / 200 495
ozbe1 PAŞA Romans -272 / 201 481
ozbe1 ozbe9 Romans -151 / 173 782
ozbe1 ozbe1 Romans -111 / 76 999
ozbe1 ozbe2 Romans -116 / 76 1010
ozbe1 ozbe8 Romans -149 / 172 770
ozbe1 ozbe3 Romans -121 / 73 977
ozbe1 ozbe4 Romans -121 / 70 1002
ozbe1 PAŞA Romans -267 / 201 406
ozbe1 ozbe96 Romans -56 / 70 569
ozbe1 ozbe93 Romans -147 / 166 727
ozbe1 ozbe92 Romans -149 / 168 606
ozbe1 ozbe5 Romans -145 / 173 1045
ozbe1 ozbe95 Romans -150 / 169 598
ozbe1 ozbe7 Romans -146 / 173 863
ozbe1 ozbe6 Romans -146 / 172 867
ozbe1 ozbe94 Romans -141 / 172 459
ozbe1 ozbe91 Romans -151 / 170 656
Oziaslan Rhymist Gauls -109 / 78 998
Oziaslan Li10 Gauls -105 / 77 1056
Oziaslan Oziaslan Köyü Gauls -108 / 80 1153
Oziaslan .::ultrAs::. Gauls -106 / 81 861
Oziaslan Avenger Gauls -106 / 75 940
Oziaslan Darkness Gauls -102 / 74 566
Oziaslan PAŞA ツ Gauls -268 / 201 375
Oziaslan HoligAn Gauls -108 / 81 1029
papio papio köyü 5 Romans -58 / 50 775
papio papio köyü 4 Romans -58 / 51 814
papio papio köyü 17 Romans -62 / 78 476
papio papio köyü 14 Romans -177 / -196 590
papio papio köyü 7 Romans -57 / 52 748
papio papio köyü 11 Romans -176 / -196 713
papio papio köyü 10 Romans -175 / -196 616
papio papio köyü 9 Romans -59 / 53 781
papio papio köyü 8 Romans -58 / 54 756
papio papio köyü 15 Romans -207 / -211 591
papio papio köyü 13 Romans -206 / -212 460
papio papio köyü 16 Romans -57 / 73 562
papio PAŞA Romans -268 / 197 381
papio paşa 2 Romans -276 / 197 199
papio papio köyü 6 Romans -57 / 50 785
papio papio Köyü Romans -60 / 49 1065
papio papio köyü 12 Romans -178 / -194 628
papio papio köyü 3 Romans -59 / 50 860
papio papio köyü 2 Romans -59 / 49 913
prangalar TATA Teutons -45 / 37 842
prangalar MARINA Teutons -123 / 126 463
prangalar INDICA Teutons -41 / 33 859
prangalar INDIGO Teutons -36 / 27 587
prangalar XENON Teutons -38 / 34 488
prangalar PAŞA Teutons -276 / 196 142
SAS 35 Silkroad5 Teutons -115 / 65 959
SAS 35 vip hatırası 3 Teutons 12 / 119 262
SAS 35 Silkroad@5 Teutons -101 / -19 753
SAS 35 Silkroad@1 Teutons -116 / 68 917
SAS 35 Silkroad@4 Teutons -114 / 66 539
SAS 35 Silkroad@3 Teutons -114 / 68 638
SAS 35 Silkroad2 Teutons -115 / 66 990
SAS 35 Silkroad3 Teutons -114 / 65 817
SAS 35 Silkroad@ Teutons -116 / 66 785
SAS 35 Silkroad6 Teutons -116 / 67 927
SAS 35 merkez Teutons -112 / 55 1088
SAS 35 paşaya hediye Teutons 12 / 123 362
SAS 35 vip hatırası 2 Teutons 4 / 116 333
SAS 35 Silkroad4 Teutons -119 / 64 929
SAS 35 Silkroad7 Teutons -113 / 65 936
SAS 35 PAŞA Teutons -269 / 196 278
SAS 35 PAŞA Teutons -269 / 197 342
SAS 35 Silkroad9 Teutons -118 / 63 866
SAS 35 Silkroad8 Teutons -117 / 62 897
SAS 35 Silkroad@2 Teutons -115 / 64 706
Sniper_FB PAŞA Romans -273 / 194 379
Sniper_FB MimAntI Romans -162 / 75 1278
Sniper_FB MimAntIVa Romans -164 / 72 1071
Sniper_FB MimAntIXII Romans -163 / 72 777
Sniper_FB MimAntIXVI Romans -161 / 72 750
Sniper_FB MimAntIVI Romans -163 / 76 1075
Sniper_FB MimAntIV Romans -163 / 73 1107
Sniper_FB MimAntIX Romans -164 / 73 945
Sniper_FB MimAntIXV Romans -160 / 75 858
Sniper_FB MimAntIXI Romans -163 / 75 836
Sniper_FB MimAntIVII Romans -162 / 77 1047
Sniper_FB MimAntIXIV Romans -165 / 74 660
Sniper_FB MimAntIII Romans -162 / 74 1107
Sniper_FB MimAntIXIII Romans -164 / 76 747
Sniper_FB MimAntIVIII Romans -161 / 74 1009
Sniper_FB MimAntIXa Romans -164 / 77 982
Sniper_FB MimAntII Romans -161 / 75 1114
teodeneme sykher5 9PME Köyü Romans -144 / 116 735
teodeneme sykhern10 Köy Romans -220 / 19 319
teodeneme sykher7 5dta mi Köyü Romans -136 / 115 831
teodeneme sykher3 D yy Köyü Romans -144 / 119 876
teodeneme sykher6 5djl Köyü Romans -143 / 122 788
teodeneme sykher4 1 Köyü Romans -151 / 120 546
teodeneme PAŞA Romans -274 / 202 401
teodeneme sykher2 C Köyü Romans -143 / 120 1094
teodeneme sykher1 LTA Köyü Romans -139 / 120 969
teodeneme sykher9 Köyü Romans -63 / 70 486
teodeneme PAŞA2 Romans -266 / 194 33
teodeneme sykher8 Köy Romans -155 / 120 625
testere 5.@ZR@İL Romans -135 / 117 764
testere PAŞA Romans -271 / 202 138
testere 4.@ZR@İL Romans -127 / 117 760
testere 6.@ZR@İL Romans -44 / 45 691
testere 3.@ZR@İL Romans -48 / 29 780
testere 1.@ZR@İL Romans -44 / 46 942
testere 7.@ZR@İL Romans -59 / 73 140
testere merkez @ZR@İL Romans -48 / 27 855
the eagle the eagle OĞUZ Romans -125 / 2 414
the eagle the eagle UYGUR Romans -142 / 15 998
the eagle the eagle BÜYÜK HUN Romans -125 / 1 970
the eagle the eagle GAZNELİ Romans -140 / 12 624
the eagle the eagle BATI HUN Romans -128 / 3 855
the eagle the eagle OSMANLI Romans -138 / 13 874
the eagle t KAZAKİSTAN Romans -130 / 122 706
the eagle t KKTC Romans -129 / 120 576
the eagle EAGLE BURSA Romans -63 / 69 490
the eagle the eagle TÜRKİYE Romans -138 / 10 1022
the eagle t AZERBAYCAN Romans -128 / 121 914
the eagle the eagle KARAHANLI Romans -136 / 12 646
the eagle t TÜRKMENİSTAN Romans -127 / 121 598
the eagle t KIRGIZİSTAN Romans -129 / 121 774
the eagle t GÜRCİSTAN Romans -128 / 122 980
the eagle the eagle SELÇUKLU Romans -142 / 14 813
the eagle PAŞA Romans -268 / 196 445
turbulans PAŞA6 Teutons -276 / 194 187
turbulans PAŞA4 Teutons -1 / 67 657
turbulans PAŞA Teutons -7 / 69 866
turbulans PAŞA2 Teutons -1 / 68 752
turbulans PAŞA3 Teutons -3 / 67 831
turbulans PAŞA5 Teutons -3 / 68 588
turbulans PAŞAA Teutons -2 / 68 741
turgutbey PAŞA Romans -275 / 201 328
turgutbey selimco Romans -163 / 36 845
turgutbey REİS TURGUTBEYYY Romans -157 / 14 332
turgutbey Bu®gaz Romans -157 / 9 895
turgutbey ..Agresif siyah.. Romans -174 / 26 746
turgutbey Lüleburgaz?ın L si ! Romans -159 / 59 635
turgutbey sxs Romans -157 / 8 944
turgutbey BeşiktAŞK Romans -177 / 14 721
turgutbey 3/5 MeRkEz [C★] Romans -174 / 27 782
turgutbey Tu®gutBey Romans -153 / 10 975
turgutbey PAŞA Romans -272 / 199 478
turgutbey Siyah Rüzgar Romans -88 / 47 786
turgutbey KARTAL YUVASI Romans -164 / 20 937
turgutbey ArP@SuYu Romans -170 / 40 807
turgutbey yankee Romans -167 / 10 901
turgutbey FİLDİŞİ Romans -168 / 39 853
turgutbey since 1453 Romans -164 / 58 948
turgutbey Sim-Ay Romans -154 / 10 919
turgutbey Mehmetçik Romans -171 / 38 763
turgutbey 3/5 MeRkEz [C★] Romans -169 / 38 1021
turgutbey UçHisar Romans -130 / 19 776
ukuzgunkaya ZZZZ Teutons -171 / 52 156
ukuzgunkaya PAŞA Teutons -268 / 194 171
ukuzgunkaya UFUK Teutons -62 / 72 311
ukuzgunkaya WWWW Teutons -157 / 48 101
ukuzgunkaya BERAT Teutons -170 / 51 965
ukuzgunkaya GLRSN Teutons -169 / 51 833
ukuzgunkaya LUCİFER Teutons -173 / 44 714
ukuzgunkaya GÜLÇİN Teutons -169 / 52 367
ukuzgunkaya SİMAY Teutons -157 / 49 538
ukuzgunkaya SACHİEL Teutons -154 / 44 542
ukuzgunkaya MİCHAEL Teutons -156 / 49 631
ukuzgunkaya YÜCEL Teutons -158 / 48 787
ukuzgunkaya SELİM Teutons -173 / 45 833
ukuzgunkaya OSMAN Teutons -172 / 45 815
ukuzgunkaya KUŞAKLI Teutons -168 / 50 858
ukuzgunkaya HORİZON Teutons -169 / 50 969
ukuzgunkaya KGBU Teutons -170 / 50 1108
ukuzgunkaya KSM Teutons -168 / 51 801
walkingdeath Ghost Romans -130 / 73 978
walkingdeath wow 3 Romans -266 / 195 165
walkingdeath Transilvania Romans -133 / 78 879
walkingdeath PAŞA Romans -271 / 197 1001
walkingdeath Murderer Romans -135 / 51 845
walkingdeath Hortlak Romans -131 / 48 1039
walkingdeath wow 1 Romans -273 / 201 712
walkingdeath Suicider Romans -176 / 88 878
walkingdeath Shadow Romans -157 / 36 1009
walkingdeath Walkingdeath Romans -144 / 26 1068
walkingdeath Zombie Romans -148 / 23 793
walkingdeath Underworld Romans -147 / 9 973
walkingdeath Black Romans -119 / 51 862
walkingdeath Tarantula Romans -157 / 42 905
walkingdeath Hunter Romans -174 / 89 655
walkingdeath Cadavra Romans -124 / 50 944
walkingdeath wow 2 Romans -274 / 183 794
walkingdeath Wampire Romans -135 / 57 952
walkingdeath Wolfman Romans -134 / 58 994
walkingdeath Schizoprenia Romans -142 / 21 737
walkingdeath Dark Romans -143 / 22 947
walkingdeath Semetary Romans -152 / 20 1024
yalınayak [18] yalınayak Teutons -107 / 59 853
yalınayak [12] yalınayak Teutons -109 / 57 1052
yalınayak [14] yalınayak Teutons -111 / 63 1083
yalınayak [09] yalınayak Teutons -110 / 57 1087
yalınayak [06] yalınayak Teutons -124 / 122 1063
yalınayak [03] yalınayak Teutons -107 / 58 1112
yalınayak [17] yalınayak Teutons -102 / 58 851
yalınayak [07] yalınayak Teutons -102 / 59 1079
yalınayak [10] yalınayak Teutons -108 / 55 1050
yalınayak [21] yalınayak Teutons -273 / 197 521
yalınayak [20] yalınayak Teutons -272 / 195 532
yalınayak [16] yalınayak Teutons -108 / 58 901
yalınayak [19] yalınayak Teutons -271 / 195 471
yalınayak [13] yalınayak Teutons -97 / 43 1066
yalınayak [02] yalınayak Teutons -110 / 56 1081
yalınayak [01] yalınayak Teutons -109 / 56 1077
yalınayak [05] yalınayak Teutons -123 / 123 1088
yalınayak [04] yalınayak Teutons -108 / 56 1080
yalınayak [15] yalınayak Teutons -107 / 57 960
yalınayak [22] yalınayak Teutons -107 / 56 102
yalınayak [11] yalınayak Teutons -108 / 57 1070
yalınayak [08] yalınayak Teutons -106 / 51 1021
yamtar04 yamtar07 Teutons -126 / 122 894
yamtar04 yamtar16 Teutons -274 / 197 259
yamtar04 yamtar17 Teutons -275 / 195 211
yamtar04 yamtar05 Teutons -61 / 94 927
yamtar04 yamtar12 Teutons -99 / 139 480
yamtar04 yamtar08 Teutons -63 / 95 804
yamtar04 yamtar06 Teutons -62 / 96 943
yamtar04 yamtar15 Teutons -273 / 202 270
yamtar04 yamtar04 Köyü Teutons -63 / 96 1172
yamtar04 yamtar09 Teutons -64 / 96 704
yamtar04 yamtar11 Teutons -100 / 138 516
yamtar04 yamtar10 Teutons -100 / 139 524
yamtar04 yamtar14 Teutons -57 / 71 349
yamtar04 yamtar13 Teutons -100 / 140 477
yamtar04 yamtar18 Teutons -266 / 197 170
yankee GaZaL Teutons -145 / 32 596
yankee ÇAPKIN pire Teutons -157 / 55 920
yankee anAdolu Teutons -148 / 25 776
yankee yiğido Teutons -146 / 41 859
yankee €feler Taburu Teutons -151 / 25 869
yankee Reİs Teutons -92 / 44 805
yankee aikidoka Teutons -152 / 25 752
yankee capouera Teutons -150 / 25 902
yankee BuRgaz Teutons -152 / 21 716
yankee WOW Teutons -126 / 124 920
yankee ..hırçın sarı.. Teutons -152 / 24 1013
yankee asi laciVert Teutons -152 / 22 873
yankee Y€NİÇ€Rİ Teutons -145 / 24 839
yankee traKya Teutons -163 / 21 875
yankee parlak siYah Teutons -163 / 20 844
yankee GaCaL Teutons -152 / 27 767
yankee Keşanlı Erdem Teutons -142 / 23 852
yankee PAŞA Teutons -272 / 197 391
yankee PAŞA Teutons -224 / 22 413
yörükler DeaDLy-fatih Teutons -48 / 185 920
yörükler DeaDLy-4 Teutons -39 / 185 1000
yörükler DeaDLy-S€RC@N Teutons -272 / 200 316
yörükler DeaDLy-7 Teutons -36 / 206 733
yörükler DeaDLy-5 Teutons -37 / 188 757
yörükler LeaDeR-P@Ş@ Teutons -47 / 216 631
yörükler DeaDLy-sercan Teutons -49 / 185 801
yörükler LeaDeR-1 Teutons -49 / 186 23
yörükler DeaDLy-oğuz Teutons -50 / 186 732
yörükler DeaDLy-Paşa Teutons -46 / 179 439
yörükler DeaDLy-6 Teutons -33 / 178 683
yörükler LeaDeR-Fatih Teutons -23 / 179 741
yörükler LeaDeR- {SİYAH} Teutons -61 / 200 808
yörükler DeaDLy-1 Teutons -37 / 198 1039
yörükler DeaDLy-2 Teutons -38 / 188 719
yörükler LeaDeR-S€RC@N Teutons -27 / 171 884
yörükler DeaDLy-3 Teutons -38 / 181 978
yörükler LeaDeR-Azumi Teutons -263 / 195 151
yörükler DeaDLy-8 Teutons -41 / 183 965
yörükler LeaDeR-oğuz Teutons -41 / 194 879
yörükler DeaDLy-9 Teutons -42 / 182 889
yörükler LeaDeR Teutons -267 / 194 53
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -16 / 58 637
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -15 / 58 428
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -13 / 48 565
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -17 / 60 435
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -16 / 57 251
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -26 / 69 873
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -15 / 59 402
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -13 / 51 730
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -17 / 59 903
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -19 / 82 764
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -15 / 19 171
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -23 / 61 838
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -17 / 58 849
zirzopa paşam senin uğruna Teutons -18 / 82 718
__uNTeRBLiCh___ TRABZONSPOR5 Y.CUMA Teutons -143 / 58 803
__uNTeRBLiCh___ TRABZONSPOR4 ÇÖMLEKÇ Teutons -150 / 61 810
__uNTeRBLiCh___ TRABZONSPOR6 TONYA Teutons -145 / 55 645
__uNTeRBLiCh___ TRABZONSPOR2 BüŞRa;) Teutons -156 / 54 868
__uNTeRBLiCh___ TRABZONSPOR3 GANİTA Teutons -145 / 52 899
__uNTeRBLiCh___ TRABZONSPOR7 V.KEBİR Teutons -147 / 57 572
__uNTeRBLiCh___ TRABZONSPOR9 EFULİM Teutons -153 / 57 553
__uNTeRBLiCh___ TRABZONSPOR8 OFALLAH Teutons -151 / 52 529
__uNTeRBLiCh___ TRABZONSPOR1 BOZTEPE Teutons -150 / 58 945
__uNTeRBLiCh___ TRABZONSPOR10.BOREAS Teutons -238 / 36 300