Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama StinG
Koordinat - koordinat 125 / 246
Pemain StinG
Puak Romains
Alliance NO NAME™
Populasi 1211
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population