Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama nilüfer
Koordinat - koordinat 259 / 67
Pemain mrt16
Puak Romains
Alliance +A+TSK
Populasi 1213
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population