Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama aslan
Koordinat - koordinat 126 / 59
Pemain aslan70
Puak Romains
Alliance ANKA@
Populasi 1248
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population