Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama bradmil.11
Koordinat - koordinat 40 / 42
Pemain bradmil
Puak Gaulois
Alliance S*o*N_
Populasi 813
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population