Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama bradmil.18
Koordinat - koordinat 36 / 41
Pemain bradmil
Puak Gaulois
Alliance S*o*N_
Populasi 135
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population