Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama 1 umut_
Koordinat - koordinat 142 / 34
Pemain stormm
Puak Germains
Alliance ANKA@
Populasi 1235
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population