Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama adamınbiri
Koordinat - koordinat 76 / -36
Pemain adamınbiri
Puak Romains
Alliance [ TSK ]
Populasi 1208
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population