Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama cnr034
Koordinat - koordinat 150 / -125
Pemain caner034
Puak Romains
Alliance TSK[an]
Populasi 1200
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population