Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama AtEş /A3
Koordinat - koordinat -216 / -193
Pemain Hükümran
Puak Germains
Alliance NONAMECD
Populasi 513
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population