Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
14/03/2009burak-06 has left the alliance
14/03/2009namlı38 has left the alliance
13/03/2009 meksika33 has joined the alliance
11/03/2009 burak-06 has joined the alliance
11/03/2009 bomako has joined the alliance
09/03/2009Dj_Ansız has left the alliance
09/03/2009 trgykr_19 has joined the alliance
04/03/2009 ebubekir26 has joined the alliance
02/03/2009 jeamjeame has joined the alliance
02/03/2009 fb sevilmezmi has joined the alliance
02/03/2009 ahmetali has joined the alliance
02/03/2009 koçcağız has joined the alliance
01/03/2009 engin198 has joined the alliance
01/03/2009 ziya_1907 has joined the alliance
01/03/2009 Dj_Ansız has joined the alliance
27/02/2009maymun23 has left the alliance
27/02/2009 LIDYA has joined the alliance
27/02/2009 cngcng has joined the alliance
27/02/2009 yusuf24 has joined the alliance
27/02/2009 tatangalar has joined the alliance
24/02/2009erbay has left the alliance
24/02/2009 antsoy2 has joined the alliance
24/02/2009 KKY-HZL has joined the alliance
23/02/2009 musti_k has joined the alliance
23/02/2009 erbay has joined the alliance
22/02/2009arlis has left the alliance
22/02/2009jeamjeame has left the alliance
22/02/2009cngcng has left the alliance
22/02/2009musti_k has left the alliance
22/02/2009 DARLORD has joined the alliance
22/02/2009 shadowman has joined the alliance
22/02/2009 İSMAİL AYDIN has joined the alliance
22/02/2009 34Gokhan55 has joined the alliance
20/02/2009tunandsea4 has left the alliance
20/02/2009Onur INCEKARA has left the alliance
20/02/2009 jeamjeame has joined the alliance
20/02/2009 musti_k has joined the alliance


Kembali