Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List

bradmil
01/03/2009village founded : bradmil.18


0 villages conquered
1 villages founded
0 villages lost

Kembali