Cultuurpunten


Server :

Voor    dorpen, heb je nodig: 0 Cultuurpunten  

Met    cultuurpunten. Kun je stichten: 1 Dorp  
Om een nieuw dorp op te richten of te veroveren heb je 2000 cultuurpunten nodig.