Simpler calculator

World :
Mål
Mål Koordinater for ankomst Ankomstdag Tid for ankomst  
X Y h:m:s  

Dine landsbyer
Coordinates Mål Kommentèr Troop *** TO Delay Distanse Duration Tid for utsending    
X Y s         Angrip

Player :
Allianse : Advarsel ! Det kan ta lang tid med store allianser


***

*** Hvis din hær består av flere typer tropper bør du sette opp den tregeste.
*** Hvis alle data vises i kolonnen under Excel, gå til : Data -> Konverter...
Deretter klikk 'Neste', sjekk 'kommaboksen' og klikk så på 'Ferdig'