KB


Server :

Pre získanie    dediny, ktoré potrebuješ 0 KB  

Máš    KB. Môžeš založiť 1 Dedina  
You need2000 culture points to have an additionnal village