Oživiť


Jednotky hrdinu

Úroveň hrdinu
Skúsenosti


Pre získanie úrovne , hrdina musí zabiť 0 jednotiek