Zoznam hráčov | Zoznam aliancií | Zoznam dedín | Konečný List

Dátum :
Dedina vyhrala nad 30/08/2007
Dedina Útočník Obránca
Meno Populácia Hráč Aliancia Hráč Aliancia