Lista igralcev | Lista alians | Lista naselij | Lista dogodkov


Preglej listo s spemembe imena
OVUT
23/06/2007Naselje prevzeto : J6: Borystenia by inga9
23/06/2007Naselje ustvarjeno : A Treviso by atpi1
23/06/2007Naselje prevzeto : *°*Wakarimasen*°* by angemu
21/06/2007Naselje prevzeto : Coccinelle ou es-tu? by Walax
21/06/2007Naselje prevzeto : Tombe de Coccinelle by Walax
21/06/2007Naselje prevzeto : G-Remo* by shaoran
21/06/2007Naselje prevzeto : Pico by Didskar
21/06/2007Naselje prevzeto : Cartman by Didskar
21/06/2007Naselje prevzeto : Volle Gaz by Didskar
21/06/2007Naselje prevzeto : Jykroipa9 by LE-JU
21/06/2007Naselje ustvarjeno : A Livorno by atpi1
21/06/2007Naselje prevzeto : B. Ovutopolis } by Krys
21/06/2007Naselje prevzeto : Kylki city by Krys
21/06/2007Naselje prevzeto : Z6 Mercure by angemu
21/06/2007Naselje prevzeto : A3* by fabiano
21/06/2007Naselje prevzeto : RD5 by fabiano
21/06/2007Prevzete vasi : Hanoi by Walax
21/06/2007Prevzete vasi : 113-M by angemu
20/06/2007Naselje prevzeto : Cocci LA debutante by Walax
20/06/2007Naselje prevzeto : Coccinelle est morte by Walax
20/06/2007Naselje prevzeto : Volle Petrol by Didskar
20/06/2007Naselje prevzeto : Marathon de la Danse by Didskar
20/06/2007Naselje prevzeto : B. Ovutopolis ` by Krys
19/06/2007Naselje prevzeto : Coccinelllleeeeee by Walax
19/06/2007Naselje prevzeto : Walax 2 Coccinelle 0 by Walax
19/06/2007Naselje prevzeto : La barre de fer by Didskar
19/06/2007Naselje prevzeto : BARORK-WINDOO1 by Didskar
19/06/2007Naselje prevzeto : Ep Condate by angemu
17/06/2007Naselje prevzeto : Coccinelle was here by Walax
17/06/2007Naselje prevzeto : Revenge by Didskar
17/06/2007Naselje prevzeto : Geeeeek by Didskar
17/06/2007Naselje prevzeto : -ex- Gotteron by Didskar
17/06/2007Naselje prevzeto : Dirk Fremout by Didskar
17/06/2007Naselje prevzeto : Non Mais ! by Didskar
17/06/2007Naselje prevzeto : Zuper Guud by Didskar
17/06/2007Naselje prevzeto : Izarra by Grand Sacheme
17/06/2007Naselje prevzeto : R. Evangeline**~ by Krys
17/06/2007Naselje prevzeto : ( Ovutopolis ) by Krys
16/06/2007Naselje ustvarjeno : A Prato by atpi1
16/06/2007Naselje prevzeto : B02_Tsuyoi Teikoku by Iron ik
16/06/2007Naselje prevzeto : le village de boby 2 by Iron ik
16/06/2007Naselje prevzeto : = Ovutopolis = by Krys
16/06/2007Naselje prevzeto : 25)- 2.2 - de Dam by Aurelien59
16/06/2007Naselje prevzeto : x*°*Kiss*°*x by angemu
16/06/2007Naselje ustvarjeno : 14 - ClemLeBarbare by c.j.
16/06/2007Naselje ustvarjeno : 15 - prep by c.j.
14/06/2007Naselje prevzeto : 09 pommes Marcelus by -pomm-
14/06/2007Naselje prevzeto : 16 pommes Marcelus by -pomm-
14/06/2007Naselje prevzeto : 04 - Voodoo Chile by ClemLeBarbare
14/06/2007Naselje prevzeto : Le village de boby 1 by Iron ik
14/06/2007Naselje prevzeto : la remise by Iron ik
14/06/2007Naselje prevzeto : A3 by fabiano
14/06/2007Naselje prevzeto : A1 by fabiano
14/06/2007Naselje prevzeto : A2 by fabiano
14/06/2007Naselje prevzeto : A2 Karatsu by fabiano
14/06/2007Naselje prevzeto : 142-morgan243 by angemu
14/06/2007Naselje ustvarjeno : 01 - Altdorf by c.j.
14/06/2007Naselje ustvarjeno : 04 - Angemu by c.j.
14/06/2007Naselje ustvarjeno : 07 - Natik by c.j.
14/06/2007Naselje ustvarjeno : 13 - Krys by c.j.
14/06/2007Naselje ustvarjeno : 08 - Kéké by c.j.
14/06/2007Naselje ustvarjeno : 05 - Fabiano by c.j.
14/06/2007Naselje ustvarjeno : 10 - Pomm by c.j.
14/06/2007Naselje ustvarjeno : 11 - Volzake by c.j.
14/06/2007Naselje ustvarjeno : 03 - c.j. by c.j.
14/06/2007Naselje ustvarjeno : 02 - Kennisback by c.j.
14/06/2007Naselje ustvarjeno : 12 - Iron ik by c.j.
14/06/2007Naselje ustvarjeno : 06 - Pourquoi by c.j.
14/06/2007Naselje ustvarjeno : 09 - Aurélien59 by c.j.
14/06/2007Prevzete vasi : 1O- Oto by natik
13/06/2007Naselje prevzeto : *W4 Guinodis*^^ by Earl
13/06/2007Naselje prevzeto : B20_Kyousei * by Iron ik
13/06/2007Naselje prevzeto : Ikurrina by Grand Sacheme
13/06/2007Naselje prevzeto : 03 - Too Much Of Any by ClemLeBarbare
13/06/2007Naselje prevzeto : karatsu by fabiano
13/06/2007Naselje prevzeto : 23)Lamartine à Ronan by Aurelien59
13/06/2007Naselje ustvarjeno : 24)Cul de Sac by Aurelien59
12/06/2007Naselje prevzeto : *W3 Guinodis*^^ by Earl
12/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by atpi1
12/06/2007Naselje prevzeto : +Iron Ik+ by Krys
12/06/2007Naselje prevzeto : 141-Imrahill by angemu
12/06/2007Naselje prevzeto : +Angemu+ by Krys
12/06/2007Naselje prevzeto : RD1 by fabiano
12/06/2007Naselje ustvarjeno : 23)Barad Dûr by Aurelien59
12/06/2007Prevzete vasi : 2 - cours de pile by cyssoun
11/06/2007Naselje prevzeto : 22)Le Mont Solitaire by Aurelien59
11/06/2007Naselje ustvarjeno : A Ancona by atpi1
11/06/2007Naselje prevzeto : Euskalduna by Grand Sacheme
11/06/2007Naselje prevzeto : Euskal Herria by Grand Sacheme
11/06/2007Naselje prevzeto : Hoth by chewbii
11/06/2007Prevzete vasi : Volle Gaz by Didskar
11/06/2007Prevzete vasi : OVUTTTTTTTT by fabiano
11/06/2007Prevzete vasi : B15_Tokyo ** by Iron ik
10/06/2007Naselje prevzeto : Kiobi by c.j.
10/06/2007Prevzete vasi : piou11 by fabiano
10/06/2007Prevzete vasi : B13_Nagôya ** by Iron ik
10/06/2007Prevzete vasi : Sernpidal by chewbii
09/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Whitew@ter
09/06/2007Naselje prevzeto : OVUTTTTTTTT by fabiano
09/06/2007Naselje prevzeto : B13_Nagôya ** by Iron ik
09/06/2007Naselje prevzeto : B15_Tokyo ** by Iron ik
09/06/2007Naselje prevzeto : 01 - Purple Haze by ClemLeBarbare
09/06/2007Naselje prevzeto : +Natik+ by Krys
09/06/2007Prevzete vasi : 2 - Quigogium by cyssoun
09/06/2007Prevzete vasi : Piou by fabiano
08/06/2007Naselje prevzeto : A6-La Chambre de PQ by steffy
08/06/2007Naselje prevzeto : PARIS by fabiano
08/06/2007Naselje prevzeto : 140-Krys by angemu
08/06/2007Prevzete vasi : B14_Kawazaki ** by Iron ik
07/06/2007Naselje prevzeto : Detroit by Walax
07/06/2007Naselje prevzeto : VIII. *FUNKY.Isis* by Camerone
07/06/2007Naselje prevzeto : B08_Kiri Ushi by fabiano
07/06/2007Naselje prevzeto : B03_Kaitaku Braz by fabiano
07/06/2007Naselje prevzeto : B04_Kaitaku Vian by fabiano
07/06/2007Naselje prevzeto : B18_Nomu ** by Iron ik
07/06/2007Naselje prevzeto : B14_Kawazaki ** by Iron ik
07/06/2007Naselje prevzeto : Liberty City by c.j.
07/06/2007Naselje prevzeto : 74-Octans by angemu
07/06/2007Naselje prevzeto : Ereductibilus II by c.j.
07/06/2007Prevzete vasi : Piou5 by fabiano
05/06/2007Naselje prevzeto : South city 12 by ClemLeBarbare
05/06/2007Naselje prevzeto : O Chile Chico by imrahill
05/06/2007Naselje prevzeto : ~Genese Town~ by Jean Jeudi
05/06/2007Naselje ustvarjeno : A Perugia by atpi1
05/06/2007Naselje prevzeto : Hok by chewbii
05/06/2007Naselje ustvarjeno : Hendaye by Riggs
05/06/2007Naselje ustvarjeno : Baigorry by Riggs
05/06/2007Naselje prevzeto : 9 Empire du loup by ClemLeBarbare
05/06/2007Naselje ustvarjeno : 17.Larry.Philipe by cturcat
05/06/2007Naselje prevzeto : E006. Pzob by volzake
05/06/2007Naselje prevzeto : 139-Quartz by angemu
05/06/2007Naselje prevzeto : 2N- LiLi by natik
05/06/2007Naselje prevzeto : Silversky by c.j.
05/06/2007Naselje prevzeto : Windhowl by c.j.
05/06/2007Naselje prevzeto : 21)Asgard® de Lionne by Aurelien59
05/06/2007Naselje prevzeto : Rowlyland by Kennisback
05/06/2007Prevzete vasi : 74-Octans by angemu
04/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Whitew@ter
04/06/2007Naselje prevzeto : Grutp by fabiano
04/06/2007Naselje prevzeto : + A4 by cturcat
04/06/2007Naselje prevzeto : 20)Château d¤Ehb by Aurelien59
04/06/2007Prevzete vasi : O Ile de pacques: by Jean Jeudi
03/06/2007Naselje ustvarjeno : parliament3 by crisis
03/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Shengli
03/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Shengli
03/06/2007Naselje prevzeto : B19_Yûgai ** by Iron ik
03/06/2007Naselje prevzeto : Arua by angemu
03/06/2007Naselje prevzeto : E03 by Altdorf
03/06/2007Naselje prevzeto : E02 by Altdorf
02/06/2007Naselje prevzeto : VIII. *FUNKY.Thor* by Camerone
02/06/2007Naselje prevzeto : *V7.3 Volovicum*^^ by Earl
02/06/2007Naselje prevzeto : *yploppp* by LeCacoin
02/06/2007Naselje prevzeto : 31- Conquête- 5 by LeCacoin
02/06/2007Naselje prevzeto : *yplop* by LeCacoin
02/06/2007Naselje prevzeto : *yplopppp* by LeCacoin
02/06/2007Naselje ustvarjeno : crisis17 by crisis
02/06/2007Naselje prevzeto : A09_Domo Snaker by cyssoun
02/06/2007Naselje prevzeto : 4 - Montravel by cyssoun
02/06/2007Naselje ustvarjeno : A Pise by atpi1
02/06/2007Naselje prevzeto : 137-Atome by angemu
01/06/2007Naselje prevzeto : 19- Conquête_zenus by LeCacoin
01/06/2007Naselje prevzeto : *V7.2 Volovicum*^^ by Earl
01/06/2007Naselje prevzeto : *zplop* by LeCacoin
01/06/2007Naselje prevzeto : *zploppp* by LeCacoin
01/06/2007Naselje prevzeto : *Solution City by Jean Jeudi
01/06/2007Naselje prevzeto : Grütr by fabiano
01/06/2007Naselje prevzeto : A01_Andzuru na by fabiano
01/06/2007Naselje prevzeto : *J06 Neptune* by totor1er
01/06/2007Naselje prevzeto : 1 Come Back by ClemLeBarbare
01/06/2007Naselje prevzeto : Uchiwa by c.j.
01/06/2007Naselje prevzeto : Taoth vaclarush by Kennisback
01/06/2007Prevzete vasi : O Angela: by Jean Jeudi
01/06/2007Prevzete vasi : N Rome.() by Jean Jeudi
01/06/2007Prevzete vasi : DD San pedro by Jean Jeudi
31/05/2007Naselje prevzeto : South city 13 by ClemLeBarbare
31/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Whitew@ter
31/05/2007Naselje prevzeto : VII. *FUNKY.Ouranos* by Camerone
31/05/2007Naselje prevzeto : 27- Quête²-binouze-2 by LeCacoin
31/05/2007Naselje prevzeto : Grüts by fabiano
31/05/2007Naselje prevzeto : Grüt by fabiano
31/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by atpi1
31/05/2007Naselje prevzeto : B09_Hangyaku by Iron ik
31/05/2007Naselje prevzeto : ~ L orbe d Aldur 3 * by Grand Sacheme
31/05/2007Naselje prevzeto : E005. Pompeux by volzake
31/05/2007Naselje prevzeto : Forteresse Gauloise by angemu
31/05/2007Naselje prevzeto : I.3. Cyclope-ville by Kennisback
31/05/2007Naselje prevzeto : A34 by Altdorf
31/05/2007Naselje prevzeto : Konoha by c.j.
30/05/2007Naselje prevzeto : *V9 Volovicum*^^ by Earl
30/05/2007Naselje prevzeto : 4 - Lanquais by cyssoun
30/05/2007Naselje ustvarjeno : *M04 Abéona* by totor1er
30/05/2007Naselje prevzeto : B10_Coup de maitre* by Iron ik
30/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by dick
30/05/2007Naselje prevzeto : + 8 by cturcat
30/05/2007Naselje prevzeto : 2N- DaNoNe by natik
30/05/2007Naselje prevzeto : 136-Univers by angemu
30/05/2007Naselje prevzeto : III.4. St-Loubes by Altdorf
30/05/2007Naselje prevzeto : Arakiri by c.j.
30/05/2007Naselje prevzeto : A32 by Altdorf
30/05/2007Prevzete vasi : 67-new pictor by angemu
29/05/2007Naselje prevzeto : Mini-Pouce by ClemLeBarbare
29/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crisis
29/05/2007Naselje prevzeto : *V8 Volovicum*^^ by Earl
29/05/2007Naselje prevzeto : *U6 Gergovia*^^ by Earl
29/05/2007Naselje prevzeto : 07 Pommes Freelk by -pomm-
29/05/2007Naselje prevzeto : E001. Pédance by volzake
29/05/2007Naselje prevzeto : E004. Hautain by volzake
29/05/2007Naselje prevzeto : B09 by Altdorf
28/05/2007Naselje prevzeto : Le village de Fifer by ClemLeBarbare
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by dick
28/05/2007Naselje prevzeto : Mdj is down by Walax
28/05/2007Naselje prevzeto : ***Trankille by Blaede
28/05/2007Naselje ustvarjeno : A Trieste by atpi1
28/05/2007Naselje ustvarjeno : *B08 Concorde §3* by totor1er
28/05/2007Naselje prevzeto : I.2. Le clos fleuris by Altdorf
28/05/2007Prevzete vasi : Beru by Didskar
27/05/2007Naselje prevzeto : Kembs Loechle by Walax
27/05/2007Naselje prevzeto : 4 - Pezuls by cyssoun
27/05/2007Naselje prevzeto : A05_Te von da gaet by Grand Sacheme
27/05/2007Naselje prevzeto : Eldeon by natik
27/05/2007Naselje prevzeto : 2N- MaZulO by natik
27/05/2007Naselje prevzeto : Junon by volzake
27/05/2007Naselje prevzeto : AE5. Orgueil by volzake
27/05/2007Naselje prevzeto : Taverne Gauloise by angemu
27/05/2007Prevzete vasi : Volle Petrol by Didskar
26/05/2007Naselje prevzeto : 10-Ptitours by -pomm-
26/05/2007Naselje ustvarjeno : A Bologna by atpi1
26/05/2007Naselje prevzeto : 2N- MicKoU by natik
26/05/2007Naselje prevzeto : + A3 by cturcat
26/05/2007Naselje prevzeto : 2N- LiLith by natik
26/05/2007Naselje prevzeto : 134-Pluton by angemu
25/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Whitew@ter
25/05/2007Naselje prevzeto : 2N- IzA by natik
25/05/2007Naselje prevzeto : + A1 by cturcat
25/05/2007Naselje prevzeto : + A2 by cturcat
25/05/2007Naselje prevzeto : 2N- Luna by natik
25/05/2007Prevzete vasi : Geeeeek by Didskar
25/05/2007Prevzete vasi : O Tarabucco) by Jean Jeudi
25/05/2007Prevzete vasi : N Oruro() by Jean Jeudi

171 prises de villages
43 colonisations
25 pertes de villages


Nazaj