Lista igralcev | Lista alians | Lista naselij | Lista dogodkov


Preglej listo s spemembe imena
LoDm
23/06/2007Naselje prevzeto : *000-1 . * by ChristenoniX
23/06/2007Naselje prevzeto : *005 . * by ChristenoniX
23/06/2007Naselje prevzeto : *006 . * by ChristenoniX
23/06/2007Naselje prevzeto : *004 . * by ChristenoniX
23/06/2007Naselje prevzeto : PARIS by alexgoss
23/06/2007Naselje prevzeto : PARIS 2 by alexgoss
23/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Dyonysos
23/06/2007Prevzete vasi : Nouveau village 3 by alexgoss
21/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Dyonysos
21/06/2007Naselje prevzeto : (¤ 03. LArche ¤) by jim
21/06/2007Naselje prevzeto : (¤ 03. La Sphère ¤) by jim
21/06/2007Naselje prevzeto : *007 . * by Jeep
21/06/2007Naselje prevzeto : (¤ 03. Terra ¤) by jim
21/06/2007Naselje prevzeto : *008 . * by Jeep
21/06/2007Naselje prevzeto : *006 . * by Jeep
21/06/2007Naselje prevzeto : *004 . * by babasspro
21/06/2007Prevzete vasi : -TIKI by neji1
21/06/2007Prevzete vasi : 9.suna by neji1
20/06/2007Naselje ustvarjeno : S. by Dark Maxor
20/06/2007Naselje prevzeto : Seb547-43* by seb547
19/06/2007Naselje prevzeto : -TIKI by neji1
19/06/2007Naselje prevzeto : 01.city*6 by Pippin
19/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Dark Maxor
19/06/2007Naselje prevzeto : *007 . * by ChristenoniX
19/06/2007Naselje prevzeto : *005 . * by ChristenoniX
19/06/2007Naselje prevzeto : *006 . * by ChristenoniX
19/06/2007Naselje prevzeto : *004 . * by ChristenoniX
19/06/2007Naselje prevzeto : Nouveau village X+ by alexgoss
19/06/2007Naselje prevzeto : Hømmage à Gøul by zoltar
19/06/2007Naselje prevzeto : Seb547-42* by seb547
17/06/2007Naselje prevzeto : 4.4 - Warblock by Warblock
17/06/2007Naselje prevzeto : 4.5 - Warblock by Warblock
17/06/2007Naselje prevzeto : 7-Maat by Lestat-de-Salem
17/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by tassin
17/06/2007Naselje prevzeto : deathmtalskullgarthe by zoltar
17/06/2007Naselje prevzeto : atlantis 2 by zoltar
17/06/2007Prevzete vasi : RequestTimeout by syntaxerror
17/06/2007Prevzete vasi : 12.suna by neji1
17/06/2007Prevzete vasi : 02Feuilles by Betelgeuse
16/06/2007Naselje prevzeto : (- Banaro -) by K L
16/06/2007Naselje prevzeto : atlantis by zoltar
16/06/2007Naselje prevzeto : KIEV by alexgoss
16/06/2007Naselje prevzeto : 10-La cité Saule by Fondation
16/06/2007Naselje prevzeto : Nouveau village by Fondation
16/06/2007Prevzete vasi : Nouveau village by jdrBaHaMuT
16/06/2007Prevzete vasi : Nouveau village by jdrBaHaMuT
16/06/2007Prevzete vasi : Meschers le retour by Lestat-de-Salem
16/06/2007Prevzete vasi : aquarium by jdrBaHaMuT
14/06/2007Naselje prevzeto : Dublin is LoDm now by Pippin
14/06/2007Naselje prevzeto : The BLACK GaTeS by Pippin
14/06/2007Naselje prevzeto : /A/ Bi by nemesis256
14/06/2007Naselje prevzeto : Seb547-40* by seb547
14/06/2007Prevzete vasi : EnterPassword by syntaxerror
13/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by jason0007
13/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by jason0007
13/06/2007Naselje ustvarjeno : Ørcness 6 by Pippin
13/06/2007Naselje prevzeto : Papeete by Lestat-de-Salem
13/06/2007Naselje prevzeto : 11-La cité Bolum by Fondation
13/06/2007Prevzete vasi : LoginRequired by syntaxerror
13/06/2007Prevzete vasi : 6.3 Necropolis Be2F by bilups
12/06/2007Naselje prevzeto : 4.3 - Warblock by Warblock
12/06/2007Naselje ustvarjeno : 3*9a [LoDm] by kevin91
12/06/2007Naselje ustvarjeno : 3*9 [LoDm] by kevin91
12/06/2007Naselje ustvarjeno : 3*8 [LoDm] by kevin91
12/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by jason0007
12/06/2007Naselje prevzeto : NouneSuperVoisine by syntaxerror
12/06/2007Naselje prevzeto : Meschers le retour by Lestat-de-Salem
12/06/2007Naselje prevzeto : (Aristote) by jim
12/06/2007Naselje prevzeto : (Périclès) by jim
12/06/2007Naselje prevzeto : (Epicure) by jim
12/06/2007Naselje prevzeto : (Pythagore) by jim
12/06/2007Naselje prevzeto : (Euclide) by jim
12/06/2007Naselje prevzeto : *007 . * by ChristenoniX
12/06/2007Naselje ustvarjeno : Seb547-39 by seb547
12/06/2007Naselje ustvarjeno : Seb547-38 by seb547
12/06/2007Prevzete vasi : FlashDiskError by syntaxerror
12/06/2007Prevzete vasi : 18-St Servan by jdrBaHaMuT
11/06/2007Naselje prevzeto : GatewayTimeout by syntaxerror
11/06/2007Naselje prevzeto : *004 . * by ChristenoniX
11/06/2007Naselje prevzeto : *006 . * by ChristenoniX
11/06/2007Naselje prevzeto : *005 . * by ChristenoniX
11/06/2007Naselje prevzeto : Nouveau village 8+ by alexgoss
11/06/2007Naselje prevzeto : 11-La cité Border by Fondation
11/06/2007Prevzete vasi : /A/ Bi by nemesis256
10/06/2007Naselje ustvarjeno : (- Water Seven -) by K L
10/06/2007Naselje ustvarjeno : (- St-Poplar -) by K L
10/06/2007Naselje ustvarjeno : Ørcness 5 by Pippin
10/06/2007Naselje ustvarjeno : Ørcness 3 by Pippin
10/06/2007Naselje ustvarjeno : Ørcness 4 by Pippin
09/06/2007Naselje prevzeto : ctek C4 by ctek
09/06/2007Naselje prevzeto : *003 . * by ChristenoniX
09/06/2007Naselje prevzeto : *004 . * by ChristenoniX
09/06/2007Naselje prevzeto : *Extended* by Athrun Zala
08/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Pippin
08/06/2007Naselje prevzeto : *Skilledou1* by furtix
08/06/2007Naselje prevzeto : 1.12 Eos. by sirefloledingo
08/06/2007Naselje prevzeto : *La Castafiole5* by furtix
08/06/2007Naselje prevzeto : *C-Garb* by alexgoss
07/06/2007Naselje prevzeto : [- Baltigo -] by K L
07/06/2007Naselje ustvarjeno : Saules by Dark Maxor
07/06/2007Naselje prevzeto : *e3 MouksoR* by babasspro
07/06/2007Naselje prevzeto : Pikachu by babasspro
07/06/2007Naselje prevzeto : *e4 Téfécé* by babasspro
07/06/2007Naselje prevzeto : *Lodonia* by Athrun Zala
07/06/2007Prevzete vasi : ~Orcness™~ by Teutobokhe
05/06/2007Naselje prevzeto : [- Highwest -] by K L
05/06/2007Naselje ustvarjeno : 2/030 canea by noune
05/06/2007Naselje prevzeto : ctek B18 by ctek
05/06/2007Naselje prevzeto : **r5 New One* by babasspro
05/06/2007Prevzete vasi : Saule by Dark Maxor
05/06/2007Prevzete vasi : a-p by jason0007
04/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by kevin91
04/06/2007Naselje ustvarjeno : 3*6 [LoDm] by kevin91
04/06/2007Naselje ustvarjeno : Le bouffeur Ørcs by Pippin
04/06/2007Naselje prevzeto : le village-2 by Darrigann
04/06/2007Naselje prevzeto : MADRID by alexgoss
04/06/2007Prevzete vasi : TakeITeasY by nemesis256
04/06/2007Prevzete vasi : FORTERESZE 21 Ben by Jeep
03/06/2007Naselje prevzeto : 01+31+09 Grand Eave by trump
03/06/2007Naselje prevzeto : 01+31+08 Collines ty by trump
03/06/2007Naselje ustvarjeno : [-Miam-Miam-] by Teutobokhe
03/06/2007Naselje ustvarjeno : * 38em * Kimitsu by Cixi
03/06/2007Naselje ustvarjeno : [-Mc donald-] by Teutobokhe
03/06/2007Naselje ustvarjeno : 07 by kevin91
03/06/2007Naselje ustvarjeno : 08 by kevin91
03/06/2007Prevzete vasi : 0- Nemesis Le Grand by nemesis256
03/06/2007Prevzete vasi : 09. mdr kebab by nemesis256
02/06/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by nemesis256
02/06/2007Naselje prevzeto : Nouveau village 5+ by alexgoss
01/06/2007Naselje prevzeto : 01+31+04 Pays de tou by trump
01/06/2007Naselje prevzeto : liberte 2 by noune
01/06/2007Naselje prevzeto : ctek B17 by ctek
01/06/2007Naselje prevzeto : [6.9] le village-1 by Darrigann
31/05/2007Naselje prevzeto : 01+31+01 HobbitBourg by trump
31/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by geronimo
31/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by geronimo
31/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by geronimo
31/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by geronimo
31/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by geronimo
31/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by geronimo
31/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by geronimo
31/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by nemesis256
31/05/2007Naselje ustvarjeno : Saule by Dark Maxor
31/05/2007Naselje prevzeto : Nouveau village 4+ by alexgoss
30/05/2007Naselje prevzeto : ctek B15 by ctek
30/05/2007Naselje prevzeto : ctek B16 by ctek
30/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by nemesis256
30/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by nemesis256
30/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by kevin91
30/05/2007Naselje ustvarjeno : Sanzalus37 by Dyonysos
30/05/2007Naselje prevzeto : shikamaru by neji1
29/05/2007Naselje prevzeto : b-d by jason0007
29/05/2007Naselje ustvarjeno : Spécial-Ka-7 by KaX
29/05/2007Naselje prevzeto : (04) by neji1
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Silodm_1 by Souverain B-G
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
28/05/2007Naselje ustvarjeno : chiyo by neji1
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Silodm_2 by Souverain B-G
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Silodm_3 by Souverain B-G
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by nemesis256
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Silodm_4 by Souverain B-G
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Silodm_5 by Souverain B-G
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by kevin91
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by kevin91
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Silodm_6 by Souverain B-G
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by kevin91
28/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by kevin91
28/05/2007Naselje prevzeto : *z2 . * by ChristenoniX
27/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
27/05/2007Naselje ustvarjeno : 4.2 - Warblock by Warblock
27/05/2007Naselje ustvarjeno : -02Feuilles by Betelgeuse
27/05/2007Naselje ustvarjeno : -01Feuilles by Betelgeuse
27/05/2007Naselje prevzeto : UnexpectedShutdown by syntaxerror
27/05/2007Naselje prevzeto : shiva by syntaxerror
27/05/2007Naselje ustvarjeno : -03Feuilles by Betelgeuse
27/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Fondation
27/05/2007Prevzete vasi : 25. missile kebab by buzzone
27/05/2007Prevzete vasi : 22.tabasco kebab by buzzone
27/05/2007Prevzete vasi : 02. chicken kebab+ by buzzone
27/05/2007Prevzete vasi : 01. coach kebab by buzzone
27/05/2007Prevzete vasi : 23. mondial kebab by buzzone
27/05/2007Prevzete vasi : 15.kebabkiller+ by buzzone
27/05/2007Prevzete vasi : 44. frite kebab by buzzone
27/05/2007Prevzete vasi : 17.rabbit kebab by buzzone
27/05/2007Prevzete vasi : 24. golbut kebab by buzzone
27/05/2007Prevzete vasi : 10. forever kebab by buzzone
26/05/2007Naselje ustvarjeno : *FunfFeuilles* by Betelgeuse
26/05/2007Naselje ustvarjeno : *DreiFeuilles* by Betelgeuse
26/05/2007Naselje ustvarjeno : *VierFeuilles* by Betelgeuse
26/05/2007Naselje ustvarjeno : *SexFeuilles* by Betelgeuse
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Dark Maxor
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Sauge by Dark Maxor
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by crib
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Dark Maxor
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by Dark Maxor
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Sariette by Dark Maxor
26/05/2007Naselje ustvarjeno : 2-La cité Gunour by Fondation
26/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by alexgoss
26/05/2007Prevzete vasi : 1.12 Eos. by sirefloledingo
25/05/2007Naselje ustvarjeno : (- Enies Loby -) by K L
25/05/2007Naselje ustvarjeno : *EineFeuille* by Betelgeuse
25/05/2007Naselje ustvarjeno : *ZweiFeuilles* by Betelgeuse
25/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by KaX
25/05/2007Naselje prevzeto : ctek B14 by ctek
25/05/2007Naselje ustvarjeno : Nouveau village by KaX
25/05/2007Naselje ustvarjeno : Sambucus by Dark Maxor

90 prises de villages
95 colonisations
34 pertes de villages


Nazaj