Kultur poäng


Server :

Att ha    byar, du beöver 0 Kulturpoäng  

Du har    Kulturpoäng. Du kan grunda 1 By  
Du behöver2000 kulturpoäng man behöver för en till by