Simplare kalkylator

Värld :
Mål
Målets namn Anländningskoordinater Tid för ankomst ETA  
X Y h:m:s  

Dina byar
Koordinater Mål Kommentera Trupp *** TS Försening Distans Varaktighet Tid för avresa    
X Y s         Attack

Spelare :
Allians : Varning! Kan ta länge för stora allianser


***

*** Om din armé består av flera olika typer av trupper, så ska du fylla i den långsammaste.
*** Om all info visas i kolumnen under Excel, gå till: Data -> Convert...
Klicka sedan på 'Next', bocka för boxen 'comma' och klicka på 'Done'